Izjava o pristupačnosti

Općina Vojnić nastoji svoju internetsku stranicu (www.vojnic.hr) učiniti pristupačnom u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske

S ciljem usklađivanja svojih mrežnih stranica (www.vojnic.hr) sa navedenim Zakonom Općina Vojnić krenula je u izradu tehničke i vizualne nadogradnje svojih mrežnih stranica.

Prema provedenoj početnoj procjeni od strane WAWE alata za procjenu pristupačnosti internetske stranice, stranice nije usklađena te se pristupilo usklađivanju.

Prilikom izrade novih web stranica Općina Vojnić planira dosegnuti maksimalni stupanj usklađenosti sa spomenutim Zakonom.

Priprema izjave

Ova je izjava sastavljena 04. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je vanjske procjene koju je napravila treća strana, a Općina Vojnić će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Općina Vojnić će obzirom na plan izrade novih web stranica prilikom izrade istih voditi računa da nove web stranice budu u potpunosti usklađene s navedenim normama i CARNET-ovim Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice www.vojnic.hr nisu usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

• dio slika nema prikladan opis
• dio linkova se otvara u novom prozoru
• dio postavljenih PDF dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku
• nema elemenata pristupačnosti za invalidne osobe (slabovidne, gluhe)

Općina Vojnić radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike mrežne stranice Općine Vojnić ukoliko primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste službenika za informiranje na:

tel. +385 47 883-020
e-mail: (opcina@vojnic.hr)

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Izbornik
Veličina slova
Kontarast