Javni pozivi / natječaji

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima i srednjoškolcima s područja općine Vojnić za akademsku i školsku 2021./2022. godinu
ZAHTJEV za dodjelu stipendija učenicima na području općine Vojnić prema kriteriju izvrsnosti za školsku 2021./2022. godinu
ZAHTJEV za dodjelu stipendija učenicima na području općine Vojnić prema socijalnom kriteriju za školsku 2021./2022. godinu
ZAHTJEV za dodjelu stipendija učenicima na području općine Vojnić prema kriteriju potreba tržišta rada za školsku 2021./2022. godinu
ZAHTJEV za dodjelu stipendija studentima na području općine Vojnić prema kriteriju izvrsnosti za akademsku godinu 2021./2022.
ZAHTJEV za dodjelu stipendija studentima na području općine Vojnić prema socijalnom kriteriju za akademsku godinu 2021./2022.
ZAHTJEV za dodjelu stipendija studentima na području općine Vojnić prema kriteriju potreba tržišta rada za akademsku godinu 2021./2022.
IZJAVA o članovima zajedničkog kućanstva

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić – Vši stručni suradnik/ca za pravne poslove
OBAVIJEST u vezi provedbe natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić
Privola 

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić na radno mjesto – Viši stručni suradnik/ca za pravne poslove
Odluka o poništenju natječaja  – Viši stručni suradnik/ca za pravne poslove
Obavijest i upute kandidatima za pismeno testiranje za radno mjesto – Viši stručni suranik/ca za pravne poslove
OBAVIJEST u vezi provedbe natječaja za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić
Privola 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Vojnić za 2021. godinu
Prijavni obrazac – Potpore za plaćanje premije osiguranja
Prijavni obrazac – Potpore za umjetno osjemenjavanje plotkinja u govedarstvu i svinjogojstvu
Prijavni obrazac – Potpore za očuvanje pčelinjeg fonda
IZJAVA o korištenim potporama male vrijednosti
IZJAVA o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Općine Vojnić u 2021. godini

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva Općine Vojnić za 2021. godinu
OBRASCI:
1. Zahtjev
2. Financijski plan programa
3. Podaci o prijavitelju
4. Životopis voditelja projekta
5. Izjava o partnerstvu
6. Izjava o drugom izvoru financiranja
7. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
8. Izjava o točnosti i istinitosti podataka
9. Izvješće o provedenom programu
10. Financijsko izvješće provedenog programa
11. Obrazac za formalnu provjeru
12. Obrazac za procjenu kvalitete prijave
13. Zahtjev za isplatu sredstava
UPUTE

Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Općini Vojnić za 2021. godinu
Godišnji plan natječaja 2021. – tablica 

ODLUKA o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Vojnić namijenjenih financiranju projekata udruga javnih potreba Općine Vojnić za 2021. godinu

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Odgojitelj predškolske djece (m/ž) – dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno u punom radnom vremenu i Spremačice (m/ž) – jedan izvršitelj/ica na neodređeno radno vrijeme

OBAVIJEST o izabranim kandidatima – odgojitelj predškolske djece (m/ž) – dva izvršitelja/ice
OBAVIJEST o izabranom kandidatu – spremač/ice
ODLUKU o izboru kandidata za radno mjesto odgojitelj predškolske djece (m/ž) – dva izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme
ODLUKA o izboru kandidata za radno mjesto spremač/ice

KONAČNA LISTA kandidata za dodjelu stipendija za akademsku i školsku godinu 2020./2021.

PRIJEDLOG LISTE KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU I ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

Općina Vojnić objavila je Rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova za Projekt ZAŽELI za Općinu Vojnić.
Poveznica:
Rang lista kandidata

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA studentima i srednjoškolcima s područja općine Vojnić za akademsku i školsku 2020./2021. godinu
01. UČENICI Zahtjev za kriterij izvrsnosti 2020
02. UČENICI Zahtjev za socijalni kriterij 2020
03. UČENICI Zahtjev za kriterij potreba tržišta rada 2020
04. STUDENTI Zahtjev za kriterij izvrsnosti 2020
05. STUDENTI Zahtjev za socijalni kriterij 2020
06. STUDENTI Zahtjev za kriterij potreba tržišta rada studenti 2020
07. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva 2020

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić

JAVNI POZIV – za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Vojnić za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “ZAŽELI za Općinu Vojnić”
Obrazac 1 – Prijavnica – Projekt “ZAŽELI za Općinu Vojnić”
Obrazac 2 – Izjava – Projekt “ZAŽELI za Općinu Vojnić
Obrazac 3 – Izjava o prihvaćanju javne objave osobnih podataka – Projekt “ZAŽELI za Općinu Vojnić”

01. Javni natječaj za prodaju poljoprivredog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vojnić
02. Popis čestica određenih za prodaju
03. Obrazac – Ponuda
04. Obrazac 1 – Gospodarski program
05. Izjave – Obrasci 2-6
06. Zahtjev DORH

JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Općine Vojnić
O D L U K U o poništenju dijela Odluke o izboru najpovoljnije ponude poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić
JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić
JAVNI NATJEČAJ za prodaju teretnih vozila, stroja u vlasništvu Općine Vojnić

JAVNI NATJEČAJ za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vojnić
POPIS čestica za prodaju poljoprivrednog zemljišta
PONUDA za prodaju poljoprivrednog zemljišta
Obrazac 1 – Gospodarski program – Prodaja poljoprivrednog zemljišta
Obrasci od 2 do 6 – Prodaja poljoprivrednog zemljišta
OBRAZAC – Zahtjev za očitovanje nadležnog državnog odvjetništva da se protiv mene ne vodi postupak zbog predaje u posjed

IZMIJENJENI JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Vojnić za 2020. godinu
IZJAVA o korištenim potporama male vrijednosti
ZAHTJEV ZA ULAGANJA u primarnu poljoprivrednu proizvodnju Mjera 1. Subvencija premije osiguranja
ZAHTJEV ZA ULAGANJA u preradu poljoprivrednih proizvoda Mjera 2. Subvencija ulganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda

J A V N I P O Z I V za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Općine Vojnić u 2020. godini

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji na području općine Vojnić za 2020. godinu
IZJAVA o korištenim potporama male vrijednosti
Obrazac Mjera 1. – Subvencija premije osiguranja – Zahtjev za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
Obrazac Mjera 2. – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva Općine Vojnić za 2020. godinu
O D L U K A o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Vojnić po javnom natječaju za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga javnih potreba Općine Vojnić u 2020. godini

ZAHTJEV – obrazac prijave na javni natječaj za 2020. godinu
Financijski plan programa
Podaci o prijavitelju
Životopis voditelja projekta
IZJAVA o partnerstvu
IZJAVA o financiranim program/ima iz javnih potreba Općine Vojnić u 2020/2021. godini i/ili iz sredstava nekog drugog javnog izvora
IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja
IZJAVA o točnosti i istinitosti podataka
IZVJEŠĆE – obrazac izvješća o provedenom programu za 2020.
Financijsko izviješće provedenog programa za 2020.
Obrazac za formalnu provjeru prijave
Obrazac za procjenu kvalitete prijave
ZAHTJEV za isplatu sredstava
Godišnji plan natječaja  – Općina Vojnić
UPUTE za prijavitelje – Predlaganje javnih potreba Općine Vojnić za 2020. godinu

Djelomično poništenje natječaja / JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Vojnić
Z A P I S N I K sa otvaranja ponuda Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Vojnić

OBAVIJEST o provođenja javnog otvaranja ponuda za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić

Na temelju članka 7. stavka 2., Pravilnika o provođenju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine broj 47/19), te objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić od 25. rujna 2019. godine Klasa: 320-02/19-01/25, Urbroj: 2133/17-01-4/8-19-01 Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić objavljuje

Obavijest o vremenu i mjestu provođenja javnog otvaranja ponuda 

pristiglih na Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić Klasa: 320-02/19-01/25, Ur. broj: 2133/17-01-4/8-19-01 objavljenog na oglasnoj ploči Općine Vojnić i službenim stranicama Općine Vojnić (www.vojnic.hr) dana 25. rujna 2019. godine.

Slijedom navedenog obavještavaju se svi ponuditelji da će Povjerenstvo provesti javno otvaranje ponuda:

dana 27. studenoga 2019. godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Vojnić, Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Vojnić

 

KONAČNA LISTA – kandidata za dodjelu stipendija za akademsku i školsku godinu 2019./2020.
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za 2019.-2020. godinu
NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima i srednjoškolcima s područja općine Vojnić za akademsku i školsku 2019./2020. godinu
Ponovljeni JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Vojnić – Volkswagen Jetta

JAVNI NATJEČAJ za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Vojnić
POPIS čestica određenih za zakup
PONUDA za zakup poljoprivrednog zemljišta
GOSPODARSKI PROGRAM – Obrazac 1.
IZJAVA – Obrazac 2

JAVNI NATJEČAJ za prodaju službenog vozila u vlasništvu Općine Vojnić Volkswagen Jetta

REZULTATI INTERVJUA – za radno mjesto viši referent za proračunske korisnike
REZULTATI PISANOG TESTIRANJA za radno mjesto viši referent za proračunske korisnike
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE) – viši referent za proračunske korisnike
OBAVIJEST kandidatima – natječaj za radno mjesto – Viši referent za poračunske korisnike
ODLUKA o raspodjeli sredstava Proračuna Općine Vojnić po javnom natječaju za dodjelu financijske potpore programima i projektima udruga javnih potreba Općine Vojnić u 2019. godini
NATJEČAJ za dodjelu nekretnine na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Općinu Vojnić

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga kandidata za dodjelu priznanja Općine Vojnić u 2019. godini

JAVNI NATJEČAJ za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi, sportu i razvoju civilnog društva Općine Vojnić za 2019. godinu
Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./2019.
NATJEČAJ za dodjelu stipendija za akademsku 2018./2019. godinu
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima za akademsku 2018./2019. godinu.
RANG LISTA kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova – stručni suradnik/ca za društvene djelatnosti
REZULTATI INTERVJUA – stručni suradnik/ca za društvene djelatnosti
Rezultati pisanog testiranja – stručni suradnik/ca za društvene djelatnosti
POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (pisano testiranje) – stručni suradnik za društvene djelatnosti
Obavijest i uputa kandidatima – stručni suradnik za društvene djelatnosti
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Vojnić, na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručnog suradnika/ice za društvene djelatnosti
RANG LISTA KANDIDATA – Viši stručni suradnik za poljoprivredno redarstvo
REZULTATI INTERVJUA – Viši stručni suradnik za poljoprivredno redarstvo
Osnovni podaci o radnom mjestu
Rezultati pisanog testiranja – viši stručni suradnik za poljoprivredno redarstvo
POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI (PISANO TESTIRANJE)
Obavijest i uputa kandidatima

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme Višeg stručnog suradnika za poljoprivredno redarstvo
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8251971.html

JAVNI POZIV kojim Općina Vojnić, obaviještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištima na kojima je izgrađena nerazvrstana cesta k.o. Utinja Vrelo čestica 1301
JAVNI POZIV kojim Općine Vojnić obaviještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno grniče sa zemljištima na kojima su izgrađene nerazvrstane ceste (k.o. Široka Rijeka, k.o. Svinica Krstinjska, k.o. Vojnić

JAVNI POZIV za uvid u prijedlog programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vojnić

Javni uvid u prijedlog Programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vojnić može se napraviti svaki radni dan u prostorijama Općine Vojnić u periodu od 04.05.2018. d o 19.05.2018. u vremenu od 08,00 do 12,00 sati.

Prijedlog programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

PRIJEDLOG Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vojnić
JAVNI POZIV za uvid u prijedlog programa za raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Vojnić
JAVNI NATJEČAJ za obavljanje poslova opskrbe električnom energijom povlaštenog kupca za javnu rasvjetu u Općini Vojnić
TROŠKOVNIK – elementi za izračun cijene godišnje potrošnje električne energije
JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za korištenje vode u količini od 10 l/s s vodocrpilišta Utinja Vrelo radi prodaje na tržištu

Izbornik
Veličina slova
Kontarast