Javna nabava – Knjižnica 2019

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
Bilješke uz Obrazac PR-RAS izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2019. – 31.12.2019.
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju
I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2019. I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU
OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU
FINANCIJSKI PLAN KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
Obrazloženje uz Financijski plan Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

Izbornik