Jednostavna nabava

ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: „Sadnja kestenovog voćnjaka“

ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: “Izrada idejnog projekta Aquaparka u Vojniću”
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: “Radovi na hitnoj sanaciji objakata centralne partizanske bolnice Petrova gora”
ODLUKA O PONIŠTENJU postupka opskrbe električnom energijom javne rasvjete u Općini Vojnić
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Dobava i ugradnja asfalta na nerazvrstanim dionicama na području Općine Vojnić
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: „Nabava betonskih opločnika i rubnjaka za uređenje trga Stjepana Radića u Vojniću“
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: “Usluga izrade Strateškog plana razvoja turizma”
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: „Nabava rovokopača-utovarivača za potrebe komunalne djelatnosti„
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: „Završna faza izgradnje mrtvačnice na groblju Vojnić”
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: „Sanacija postojeće nerazvrstane ceste Jurga I. u Vojniću
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Nabave tucanika za nasipanje nerazvrstanih cesta

Izbornik