Postupci javne nabave

ODLUKU O ODABIRU ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti Rekonstrukcije zgrade u općinsku tržnicu

Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti
Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave sa više grupa predmeta nabave:
Grupa 1: Nabava rabljenog traktora
Grupa 2. Nabava rabljenog iverača drva
Evidencijski broj nabave: JED-28/18
Na prethodnom savjetovanju od 12.09.2018. do 17.09.2018. godine kroz EOJN RH.

Rekonstrukcija zgrade u općinsku tržnicu u Vojnić
Predmet nabave: Rekonstrukcija zgrade u općinsku tržnicu u Vojnić, sufinanciran sredstvima Europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kroz Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima„ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., Pod mjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“; Operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“.
Evidenciji broj nabave: OV-01/18-TRŽ
Na prethodnom savjetovanju od 24.07.2018. do 30.07.2018. godine kroz EOJN RH.

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta Šljiva ” – odvojci I-VIII u Vojniću, Ev.br. OV-05/18-ŠLJI
Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta Šljiva ” – odvojci I-VIII u Vojniću, Ev.br. OV-05/18-ŠLJI,
Na prethodnom savjetovanju kroz EOJN od 15.05.2018. do 21.05.2018. godine,
Otvaranje ponuda 11.06.2018. u 13:00 sati,

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta šljiva” – odvojci I-VIII u Vojniću sufinanciran je sredstvima Europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kroz Mjeru 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, Operacija 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.

ODLUKA o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude u postupku javne nabave male vrijednosti Rekonstukcije nerazvrstane prometnice “Cesta Šljiva” – odvojci I-VIII u Vojniću

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta Šljiva ” – odvojci I-VIII u Vojniću, Ev.br. OV-05/18-ŠLJI
Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta Šljiva ” – odvojci I-VIII u Vojniću, Ev.br. OV-05/18-ŠLJI,
Savjetovanje sa javnošću od 27.03.2018. do 02.04.2018. na www.vojnic.hr,
Otvaranje ponuda 14.05.2018. u 12:00 sati,
Postupak poništen.

Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta šljiva” – odvojci I-VIII u Vojniću sufinanciran je sredstvima Europske unije, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, kroz Mjeru 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020., Podmjera 7.2. “Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije”, Operacija 7.2.2. “Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta”.
opširnije >

ODLUKA o poništenju otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: “Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta Šljiva” – odvojci I-VIII u Vojniću”

Izbornik