Općina Vojnić

Vojnić je hrvatsko naselje smješteno podno Petrove Gore, koja nosi ime po hrvatskom kralju Petru Svačiću. Općina Vojnić u istočnom dijelu je Karlovačke županije, a graniči s Karlovcem na sjeveru, općinom Krnjak i gradom Slunjem na zapadu, općinom Cetingrad na jugu te Sisačko-moslavačkom županijom na istoku. Jugoistočna granica iz rijeku Glinu međudržavna je granica s Bosnom i Hercegovinom. Udaljenost središta općine od Karlovca je 25 km.

Općina Vojnić zauzima površinu od 240,59 km2, podijeljenih u 13 katastarskih općina i 46 sela i naselja. Centar općine smješten je na nadmorskoj visino od 140 m, prosječna nadmorska visina je 160 m, a najviši je vrh Petrove Gore- Petrovac na nadmorskoj visini od 512 m.

Reljef čine područja s niskim pobrđem, nizinama i brežuljcima te šumama koje su osobito guste na području Petrove Gore.

Područje općine Vojnić ima gorsku, umjereno toplu, kišnu klimu sa puno padalina. Temperaturne razlike postoje, ali nisu značajne.

Ukupnom površinom općine dominira poljoprivredno zemljište i šumska zemljišta obrasla bijelom bukvom, hrastom i grabom. Dominantna gospodarska grana jest poljoprivreda, a ratarstvo je u funkciji stočarstva. Kvalitetna šuma temelj je drvnoj industriji, bogate naslage keramičke gline tvronici keramičkih pločica.

Od prirodnih resursa tu je još kvarcni pijesak, čija se nalazišta ne iskorištavaju i nisu dovoljno istražena. Strateški plan razvoja gospodarstva općine Vojnić temelji se upravo na vlastitim prorodnim resursima, moguć je razvoj ruralnog turizma, a dominirao bi lovni turizam.

Prema popisu stanovništva iz 2011.godine općina Vojnić ima 4764 stanovnika.
Područje uprave obuhvaća sljedeća naselja: Brdo Utinjsko, Bukovica Utinjska, Donja brusovača, Dunjak, Džaperovac, Gačeša Selo, Gejkovac, Gornja Brusovača, Jagrovac, Johovo, Jurga, Kartalije, Kestenovac, Klokoč, Klupica, Ključar, Knežević Kosa, Kokirevo, Kolarić, Krivaja Vojnićka, Krstinja, Kupljensko, Kusaja, Lipovac Krstinjski, Lisine, Loskunja, Malešević Selo, Mandić Selo, Međeđak Utinjski, Miholjsko, Mracelj, Mračaj Krstinjski, Petrova Poljana, Podsedlo, Prisjeka, Radmanovac, Radonja, Rajić Brdo, Selakova Poljana, Svinica Krstinjska, Široka Rijeka, Štakorovica, Utinja Vrelo, Vojišnica, Vojnić i Živković Kosa.

Općina Vojnić

Adresa: Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić
Tel: 047/883-020, fax 047/883-021

IBAN HR73 2340009 1850300008
MB: 02604892
OIB: 32028576296

 

Izbornik