Gospodarstvo

Općina Vojnić svoj prostorni i gospodarski razvitak temelji na malom i srednjem poduzetništvu, osam srednjih trgovačkih društava i četrdeset obrtnika. Vojnić  se i dalje planira razvijati  kao središte svih aktivnosti. Položaj od tek 25 kilometara od Karlovca i tek nešto više od granice s BiH, omogućuje dobre uvjete za razvoj maloga i srednjeg poduzetništva.

Oko 37 posto površine općine je pod šumama. Od 9 tisuća ha šuma, 5300 ha drži Šumarija Vojnić, oko 500 ha je privatno, a ostalo imaju Šumarija Krnjak i Topusko. Godišnje se eksploatira oko 50.000 kubičnih metara kvalitetnog drva što je znatan potencijal u razvoju drvne industrije. Iako ovo područje ima tradiciju i dostatne zalihe kvalitetne sirovine, danas se nažalost drvna industrija polako gasi.

Valja napomenuti da općina Vojnić posjeduje iznimno vrijedna i velika prirodna bogatstva keramičke gline, silikatnog i kvarcnog pijeska, rovnog kamena, pitke vode te uz gore navedena bogatstva, sve zajedno predstavlja veliki potencijal.

Jedan od temelja razvoja gospodarstva jest poljoprivreda, za koju također postoji niz prirodnih resursa, prije svega kvalitetna i ekološki potpuno očuvana zemlja. Mnoga ovdašnja obiteljska poljoprivredna gospodarstva to su prepoznala i temelj svojih aktivnosti vezala uz ratarstvo u funkciji stočarstva. Tako je i ovaj kraj već desetljećima poznat po vrlo kvalitetnom mlijeku i proizvodnji mesa. Danas se obrađuje oko 2500 hektara uglavnom zasijanih kulturama poput ječma, kukuruza, raži, pšenice i zobi, a ostalo je pod povrćem. Proizvođači mlijeka imaju nešto više od 1200 krava muzara na već oformljenim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Ako to usporedimo sa 1991. godinom, kada je bilo više od 6000 krava muzara, a obrađivalo se dvostruko više zemljišta, jasno se vidi koji su razvojni potencijali poljoprivrede i gospodarstva na vojnićkom području. Svakako se mora napomenuti i razvoj voćarstva, gdje se pod voćem  trenutačno nalazi 250 hektara zemlje.

Zbog toga mnogi iz općine poručuju kako je Vojnić prostor burne prošlosti, ali i sjajne budućnosti. Da to nije ne utemeljeno, govori i niz projekata pokrenutih u proteklih nekoliko godina. Tako je u samo dvije godine podignuto više od 150 hektara trajnih nasada.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Izbornik