Prostorni plan

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VOJNIĆ

IZVJEŠĆE o javnoj raspravi o prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić

JAVNA RASPRAVA o utvrđivanju prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić

PRIJEDLOG III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić

ODLUKA da za III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vojnić nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš

IZMJENA ODLUKE o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić

ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić

Dopis Jedinstvenog upravnog odjela o Izmjeni Odluke

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi PPU Općine Vojnić

Dostava zahtjeva za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vojnić

Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Vojnić

____________________________________________________________________________________

II. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VOJNIĆ

Za kartografske prikaze kliknite na link.

Link:

Prostorni plan Općine Vojnić

 

 

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vojnić

Općini Vojnić su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić.
Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Vojnić. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutar Izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić iznosi 120.625 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Vojnić je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 102.531,25 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 18.093,75 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić.

ZA TEKST ODLUKE KLIKNUTI NA NASLOV

Odluka o donošenju II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Vojnić

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić
Prijedlog Plana u digitalnom obliku:

http://goo.gl/DNWVFY

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Vojnić

Izbornik