Jednostavna nabava

ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: “Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u katastarskim općinama Široka Rijeka i Svinica Krstinjska u duljini od 2800 metara”
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: “Stručni nadzor na radovima Rekonstrukcije zgrade u općinsku tržnicu u Općini Vojnić”
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: „Usluge izrade projektne dokumentacije za dogradnju kata Doma kulture Vojnić“
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: “Nastavak Krešimirove ulice u Vojniću k.č. 4801/2, k.č. 4810/6 k.o. Vojnić”
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: “Presvlačenje asfaltnim slojem nerazvrstanih cesta u Općini Vojnić”
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti:”Sanacija krovišta objekta Operacijska sala 2 Centralne partizanske bolnice Petrova Gora”
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: “Ulaganje u energetsku obnovu Dječjeg vrtića Vojnić”
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: “Sanacija postojeće nerazvrstane ceste JURGA II u Vojniću”
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: „Pružanje usluge Izrade Proširene projektne aplikacije te stručna pomoć u postupku ocjene i prijave projekta do potpisa ugovora o bespovratnim sredstvima”
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti:„Izrada odliva spomenika skulpture kralja Petra Svačića i izrada skulpture „Dječja igra“ u leguri bronce za fontanu i njihovo postavljanje na lokaciji Vojnić“
ODLUKU O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: “Nabave tucanika za nasipanje nerazvrstanih cesta”

Izbornik