2016

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016. GODINU
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. – 31.12.2016.
OBRAZLOŽENJE UZ IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016 GODINU
POTVRDA FINE o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS
BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL – BILANCA
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO
Tablica : Primljeni krediti i zajmovi te otplate

I PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016. I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU REBALANS OPĆINE VOJNIĆ 2016. GODINA – OPĆI DIO

I REBALANS OPĆINE VOJNIĆ 2016. GODINA – OPĆI DIO
I REBALANS OPĆINE VOJNIĆ 2016. GODINA – POSEBNI DIO
I REBALANS OPĆINE VOJNIĆ 2016. GODINA – PRIHODI I PRIMICI PO GLAVAMA I IZVORIMA
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016 GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016. GODINU
II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016. GODINU – I OPĆI DIO
II POSEBNI DIO PRORAČUNA 1. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
II POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016. GODINU
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. -30.06.2016. GODINE

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016.-30.06.2016. GODINE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016.-30.06.2016. GODINE
Godišnji plan javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Općinu Vojnić za 2016. godinu
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2016-2018. GODINE
ODLUKA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016. GODINU
OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016. GODINU
PLAN PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2016. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU

Izbornik