Javna nabava 2019

ZABRANA SKLAPANJA POSLOVA/UGOVORA

«Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
obavještavamo da trenutno ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Vojnić ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

«Temeljem točke 2. i 3. Zaključka Vlade Republike Hrvatske (NN 32/11) objavljivat ćemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja»

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA U 2019. GODNI
Zadnja promjena 27.12.2019.

ODLUKA o odabiru najpovonjije ponude – Pružanje konzultantskh usluga
PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA ZA 2019. GODINU

Izbornik