Knjižnica i čitaonica Vojnić

Adresa: Hebrangova 2, 47220 Vojnić
Ravnateljica: Dušanka Madžar Lončar

Telefon: 047/883024
Faks: 047/883024

E-mail: knjiznica-vojnic@ka.t-com.hr

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
7:30 do 15:30 sati

E-katalog

CJENIK usluga Knjižnice i čitaonice Vojnić

O KNJIŽNICI

 Knjižnica i čitaonica Vojnić obavlja poslove narodne knjižnice, nabavlja, obrađuje i daje na korištenje knjižnu i neknjižnu građu i pruža informacijske usluge. Korisnicima osigurava pristup znanju, informacijama i cjeloživotnom učenju u cilju zadovoljavanja obrazovnih i informacijskih potreba, te potreba za osobnim razvojem, uključujući razonodu i potrebe vezane za slobodno vrijeme, kako pojedinca, tako i grupa. Svojom ulogom javnog prostora kroz kulturno-animacijske programe obrazovnih i zabavnih sadržaja, knjižnica je mjesto gdje će  korisnici upoznati zanimljive ljude na susretima, predavanjima, kreativnim radionicama, kazališnim predstavama i drugim kulturno-obrazovnim događanjima.

Glavna interesna sfera je pojačano poticanje čitanja od najranije dobi, te jačanje čitateljskih navika korisnika svih dobnih skupina.

 

DJELATNOST KNJIŽNICE

Djelatnost Knjižnice i čitaonice Vojnić temelji se na Zakonu o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Standardima za narodne knjižnice:

  • nabava knjižnične građe i izgradnja knjižničnih zbirki
  • stručna obrada knjižnične građe prema stručnim standardima, što uključuje izradu informacijskih pomagala u tiskanom i/ili elektroničkom obliku.
  • pohrana,čuvanje i zaštita knjižnične građe te provođenje mjera zaštite knjižnične građe koja je kulturno dobro
  • pružanje informacijskih usluga, posudba i davanje na korištenje knjižnične građe, uključujući međuknjižničnu posudbu
  • digitalizacija knjižnične građe
  • usmjeravanje i podučavanje korisnika pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i drugih izvora
  • vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima i o korištenju usluga knjižnice
  • prikupljanje statističkih podataka vezanih uz provedbu propisa kojima se uređuju autorska i srodna prava
  • pripremanje kulturnih,informacijskih,obrazovnih i znanstvenih sadržaja i programa
  • obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu i drugim propisima.

MISIJA

Knjižnica i čitaonica Vojnić kulturno je i informacijsko središte Općine Vojnić koje građanima osigurava pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, cjeloživotnog učenja, informiranja i razonode.

Posebna je briga posvećena djeci i mladima, za koje se organiziraju raznovrsne primjerene aktivnosti koje potiču učenje, čitanje i kreativnost.

VIZIJA

Svim građanima bez obzira na njihovu dob, spol, društveni status, nacionalnost, vjeru, rasu, jezik, ekonomski i radni status te obrazovanje osigurati jednaku dostupnost svim vrstama informacija na svim medijima, širokom spektru znanja, raznovrsnim kulturnim sadržajima kao osnovama za učenje kroz cijeli život, neovisno odlučivanje i kulturni razvitak pojedinca i skupina.

 

DJELATNICI KNJIŽNICE

______________________________________________

RAVNATELJICA
Dušanka Madžar-Lončar, prof, knjižničar
Tel/fax: 047 883-024
e-mail:knjiznica-vojnic@ka.t-com.hr

TEHNIČKI SURADNIK
Bogdan Novaković, strojarski tehničar
Tel/fax: 047 883-024
e-mail:knjiznica-vojnic@ka.t-com.hr

SPREMAČICA
Ivanka Vidović

Izbornik