Savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Jedno od temeljnih obilježja suvremenih demokracija jest razvijeno civilno društvo koje se, između ostalog, ostvaruje u otvorenom dijalogu, suradnji, pa i partnerstvu građana, organizacija civilnoga društva, odnosno općenito zainteresirane javnosti s javnim i državnim institucijama. Prihvaćanje takve aktivne uloge građana, otvorenosti i javnosti kao temeljnih vrijednosti znači i spremnost tijela javne vlasti na poduzimanje djelotvornih mjera savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata.

Zakonom o pravu na pristup informacijama («Narodne novine» broj 25/13., 85/15.) uređuje se ustavno pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. U skladu s time Općina Vojnić dužna je radi informiranja javnosti, na svojim mrežnim stranicama objaviti plan savjetovanja o nacrtima općih akata.

Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka koje treba na vrijeme otkloniti.

Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja ili izmjena kao i ciljevi koji se savjetovanjem žele postići. O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i Izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji nisu usvojeni.

Svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena možete uputiti putem obrasca koji je dostupan uz pojedini Nacrt dokumenta.

Ispunjene obrasce pošaljite e-poštom na adresu opcina@vojnic.hr

 

Plan savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću u 2024. godini

Plan savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Plan savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću u 2022. godini

Plan savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću u 2021. godini

I. izmjene i dopune Plana savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini

Plan savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću u 2020. godini

I. izmjene i dopune Plana savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini 
Plan savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću u 2019. godini

Plan savjetovanja Općine Vojnić sa zainteresiranom javnošću u 2018. godini

Izbornik