Javna nabava

Javna nabava – Općina Vojnić

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16) Općina Vojnić, obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi u svojstvu javnog naručitelja.

Odgovorna osoba: Nebojša Andrić, općinski načelnik
Osoba sa certifikatom iz područja javne nabave: Siniša Bukal
Kontakt telefon: 047/883-020
e-mail:opcina@vojnic.hr

Zelena javna nabava
http://www.zelenanabava.hr/

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

O D L U K A o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu postupaka jednostavne nabave

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16), a kao javni naručitelj Općina Vojnić objavljuje slijedeći navod:
Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Vojnić ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja odabranom ponuditelju).

IZJAVA NAČELNIKA – 2018.g.
IZJAVA NAČELNIKA – 2017.g.
IZJAVA NAČELNIKA – 2016.g.
IZJAVA NAČELNIKA – 2015.g.
IZJAVA NAČELNIKA – 2014.g.
IZJAVA NAČELNIKA – 2013.g.

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi Općina Vojnić kao naručitelj obvezan je ažurno voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi, propisuje sadržaj, ustrojavanje, ažuriranje te objavu registra ugovora. U Registru ugovora navode se svi predmeti nabave čija ja vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna bez PDV–a. Općina Vojnić kao javni naručitelj obvezan je registar ugovora i sve njegove kasnije promjene voditi u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: EOJN RH). Svaki građanin bez prethodne registracije može pregledavati registre ugovora svih javnih naručitelja. Registar ugovora nalazi se na poveznici: http://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovo izvršenje za 2021. godinu
Zadnja promjena 25.11.2021.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovo izvrsenje za 2020. godinu
Zadnja promjena 12.10.2020.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovo izvršenje za 2019. godinu
Zadnja promjena 27.12.2019.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovo izvršenje za 2019. godinu
Zadnja promjena 19.06.2019.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovo izvršenje za 2019. godinu
Zadnja promjena 12.02.2019.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovo izvršenje za 2018. godinu
Zadnja promjena 04.12.2018.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovo izvršenje za 2018. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovo izvršenje za 2017. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma i njihovo izvršenje za 2016. godinu
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015.g. – OVDJE
Registar ugovora o javnoj nabavi od 2010.g. do 2015.g. – OVDJE

Izbornik