2021

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU
OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU

POTVRDA FINE O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01. 01.2021. – 31. 12.2021 – KONSOLIDIRANO
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021.-31.12.2021. GODINE – KONSOLIDIRANO
BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL – BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2021. GODINE – KONSOLIDIRANO
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021.-31.12.2021. GODINE – KONSOLIDIRANO

 

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2021. – 31.12.2021.
POTVRDA FINE O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021.-31.12.2021. GODINE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL – BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2021. GODINE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021.-31.12.2021. GODINE

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2021-2024. GODINE
OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.06.2021.
OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2021-30.06.2021.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-30.06.2021.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE ZA RAZDOBLJE 01.01.2021-30.06.2021.
POTVRDA o preuzetom financijsko izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-30.06.2021. – konsolidirani
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-30.06.2021.- konsolidirano
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-30.06.2021.- konsolidirano
POTVRDA o preuzetom financijsko izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2021-2023. GODINE
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU

 

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019.

VODIČ ZA GRAĐANE “PRORAČUN U MALOM” OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU

IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE VOJNIĆ ZA  2020. GODINU

 

PRORAČUN OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2021. godinu
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE
OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU

 

NACRT PRORAČUN za 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2022. 
Nacrt Proračuna Općine Vojnić za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu – tekstualni dio
Prijedlog Financijskog plana (proračunski korisnik) za 2021 i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Uputa za izradu prijedloga Proračuna Općine Vojnić za razdoblje 2021.-2023. godine

Izbornik