2021

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2021-2024. GODINE
OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2021. DO 30.06.2021.
OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2021-30.06.2021.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-30.06.2021.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE ZA RAZDOBLJE 01.01.2021-30.06.2021.
POTVRDA o preuzetom financijsko izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-30.06.2021. – konsolidirani
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-30.06.2021.- konsolidirano
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-30.06.2021.- konsolidirano
POTVRDA o preuzetom financijsko izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2021-2023. GODINE
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019.

VODIČ ZA GRAĐANE “PRORAČUN U MALOM” OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU

IZVJEŠĆE O IZNOSU RASPOREĐENIH I ISPLAĆENIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I NEZAVISNIH VIJEĆNIKA ZASTUPLJENIH U OPĆINSKOM VIJEĆU OPĆINE VOJNIĆ ZA  2020. GODINU

PRORAČUN OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2021. godinu
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE
OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU

NACRT PRORAČUN za 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2022. 
Nacrt Proračuna Općine Vojnić za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu – tekstualni dio
Prijedlog Financijskog plana (proračunski korisnik) za 2021 i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu
Uputa za izradu prijedloga Proračuna Općine Vojnić za razdoblje 2021.-2023. godine

Izbornik