DVD Vojnić

DVD Vojnić, je dobrovoljna, strukovna, humanitarna i neprofitna udruga građana od interesa za općinu Vojnić, Karlovačku županiju i Republiku Hrvatsku. Registrirana je pri Uredu državne uprave u Karlovčkoj županiji i upisana u Registar udruga RH.
Društvo je osnovanu na inicijativu građana, naseljenih Hrvata iz sjeverozapadne Bosne i domicilnog stanovništva, na Osnivačkoj skupštini održanoj početkom 1999. godine.
Kod samog osnivanja DVD-a, za njegov rad pokazale su iznimno velik interes Vatrogasna zajednica grada Karlovca, Vatrogasna zajednica Karlovačke županije, Javna vatrogasna postrojba grada Karlovca i sva dobrovoljna vatrogasna društva Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije te grad Karlovac. Svi oni kontinuirano su pomagali rad DVD-a Vojnić.
Općina Vojnić u okviru svojih mogućnosti financira rad DVD Vojnić.

Ovo Društvo kontinuirano bilježi porast broja svojih članova. Od dvadesetak članova u početku, danas ih ima 65, svrstanih u različite kategorije. Društvo raspolaže sa 50 educiranih vatrogasaca od kojih je jedan u stalnom radnom odnosu.
Aktivnosti DVD-a, osim uobičajneih, proširio se na provođenje preventivnih mjera zštite od požara i eksplozija, pružanje tehničke pomoći u prometnim nezgodama i opasnim situacijama te spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nepogoda i nezgoda.
Društvo je do sada ostvarilo, potpunu suradnju sa lokalnim gospodarstvenicima, kako sa obrtnicima, koji su česti donatori, tako i sa nekim udrugama.

Predsjednik:
Juro Bijelić
Zapovjednik:
Pero Šokčić

Adresa:
Starčevićev trg 2
47220 Vojnić
Tel 047/640-406
Mob:091/788-1910, 091/479-321

IBAN: HR36 2340009 111 062 5816
MB:01510908
OIB:52881029656

Intervencije ožujak 2012 – DVD Vojnić

Izbornik