Tržnica Vojnić d.o.o.

Tržnica Vojnić d.o.o. 
Radnička ulica 10, Vojnić

OIB:45067881806
MB:081288386
Godina osnivanja: 2019.
Direktor: Siniša Bukal, struc. spec. ing. agr.
e-mail: sinisabukal@gmail.com
Tel. 047/883-020

Radno vrijeme
od ponedjeljka do petka od 7,00 – 15,00 sati

Tržni dan – utorak
(osim ukoliko utorak pada na blagdan, tada se u pravilu prebacuje na sljedeći dan)

JAVNI NATJEČAJ za prodaju osobnog rabljenog vozila u vlasništvu Tržnice Vojnić d.o.o.

Izbornik