2019

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Općine Vojnić za 2019. godinu
IZVJEŠTAJ o provedbi plana razvojnih programa Općine Vojnić za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019.
OBRAZLOŽENJE godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vojnić za 2019. godinu

POTVRDA FINE o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
IZVJEŠTAJI proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-31.12.2019. GODINE – KONSOLIDIRANO

POTVRDA FINE o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-31.12.2019. GODINE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL – BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2019. GODINE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-31.12.2019. GODINE

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2019-2021. GODINE
OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2019-2021. GODINE
OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019. DO 30.06.2019.
OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-30.06.2019. – konsolidirani
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-30.06.2019.- konsolidirano
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE ZA RAZDOBLJE 01.01.2019.-30.06.2019.- konsolidirano
POTVRDA o preuzetom financijsko izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

IZVJEŠTAJI proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2019. – 30. lipanj 2019.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-30.06.2019. GODINE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2019.-30.06.2019. GODINE
POTVRDA o preuzetom financijsko izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2019-2021. GODINE 
O D L U K A o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2019. godinu
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU

O D L U K A o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2019. godinu
PRORAČUN OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ UA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2019-2021. GODINE
OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU
VODIČ ZA GRAĐANE „PRORAČUN U MALOM“ OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU

Nacrt Proračuna Općine Vojnić za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
NACRT PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2019. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU
Uputa za izradu Prijedloga proračuna Općine Vojnić za razdoblje 2019-2021.godine

Izbornik