2017

GODIŠNJI IZVJESTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. – 31.12.2017.
OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
KONSOLIDIRANI – Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
POTVRDA FINE o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Tablice uz obvezne Bilješke
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACUMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017.-31.12.2017. GODINE – KONSOLIDIRANO

POTVRDA FINE o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate
BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017.-31.12.2017. GODINE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017.-31.12.2017. GODINE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL – BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2017. GODINE

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2017-2019. GODINE
OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
IZVRŠENJE PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI
II POSEBNI DIO PRORAČUNA I REBALANS OPĆINE VOJNIĆ 2017. GODINA
II POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. -30.06.2017. GODINE
OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
Potvrda Fine o preuzetom financijskom izvještaju 
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017.-30.06.2017. GODINE 
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017.-30.06.2017. GODINE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019.
II. REBALANS OPĆINE VOJNIĆ – POSEBNI DIO
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2017-2019. GODIN
OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
O D L U K U o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2017. godinu
I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019.  
I. IZMJENA I DOPUNA PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2017-2019. GODINE
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2017-2019. GODINE
O D L U K U o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2017. godinu
OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
PRORAČUN OPĆINE VOJNIĆ 2017. GODINE – PRIHODI I PRIMICI PO GLAVAMA I IZVORIMA
PRORAČUN OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU – POSEBNI DIO
PRORAČUN OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU – OPĆI DIO
PLAN PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU
RIJEČ NAČELNIKA
PRIJEDLOG/PRIMJEDBA NA NACRT PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2017.GODINU
NACRT PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ 2017. GODINA

Izbornik