Radna tijela

MANDATNA KOMISIJA
1. Azim Durmić
2. Drago Valentić
3. Milorad Martinović

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE
1. Drago Valentić
2. Ljubica Brkić
3. Đuro Šaula

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1. Drago Valentić
2. Azim Durmić
3. Miloš Mrkić

ODBOR ZA STATUT I POSLOVNIK
1. Ivan Bego
2. Nikola Pavić
3. Milorad Martinović

ODBOR ZA INFRASTRUKTURU
1. Ivan Bego
2. Pavo Kalem
3. Đuro Šaula

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU
1. Mile Knežević
2. Dragan Kovačević
3. Nikola Eremić

ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJE I DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
1. Predsjednik Općinskog vijeća
2. Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća
3. Drugi potpredsjednik Općinskog vijeća
4. Općinski načelnik
5. Zamjenik Općinskog načelnika

 

Izbornik
Veličina slova
Kontarast