Radna tijela

MANDATNA KOMISIJA
1. Ramo Čović
2. Boro Matijević
3. Đuro Šaula

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJE
1. Drago Valentić
2. Ljubica Brkić
3. Mile Knežević

ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN
1. Nikola Škrgić
2. Boro Matijević
3. Diana Eremić

KOMISIJA ZA STATUT, POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST
1. Ramo Čović
2. Dragan Holovati
3. Marina Kurtović

ODBOR ZA POLJOPRIVREDU
1. Dragan Kovačević
2. Goran Pruginić
3. Bojan Dobrosavljević

ODBOR ZA INFRASTRUKTURU
1. Derviš Melkić
2. Ivan Bego
3. Miloš Mrkić

KOMISIJA ZA PROVEDBU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA I OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA
1. Christine Ramovš
2. Karolina Šikljan
3. Tanja Mrkić

Zamjenici
1. Siniša Bukal
2. Goran Martinović
3. Meho Čaušević

OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE
1. Siniša Bukal
2. Miroslav Bidžin
3. Janko Mrđenović

POVJERENSTVO ZA INDUSTRIJSKE ZONE
1. Ilija Kalem
2. Ivan Bego
3. Eldin Šabić

RADNA SKUPINA ZA VOĐENJE PROJEKATA
1. Ljubica Brkić
2. Dragan Holovati
3. Martina Vučinić

POVJERENSTVO ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ
1. Ivanka Turkalj
2. Siniša Bukal
3. Damir Krtić
4. Sanela Klasan
5. Azim Durmić

POVJERENSTVO ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE VOJNIĆ
1. Ivanka Turkalj
2. Siniša Bukal
3. Damir Krtić

ODBOR ZA IZBOR, IMENOVANJE I DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
1. Predsjednik Općinskog vijeća
2. Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća
3. Drugi potpredsjednik Općinskog vijeća
4. Općinski načelnik
5. Zamjenik Općinskog načelnika

 

Izbornik