2021

Službeni glasnik Općine Vojnić br. 05/21
Službeni glasnik Općine Vojnić br. 04/21 

Ispravak: U „Službenom glasniku Općine Vojnić“ broj 04/21 utvrđena je pogreška u Odluci o izboru Mandatne komisije KLASA: 021-01/21-01/18, URBROJ: 2133/17-03-04/5-21-01, prilikom čega je greškom u članku 1. Odluke, napisano ime pod rednim brojem 3. Mile Kneževića umjesto Đure Šaula.  Ovaj Ispravak objavit će se u Službenom glasniku općine Vojnić broj 05/21.
Uredništvo
Ispravan tekst: Odluka o izboru Mandatne komisije

Službeni glasnik Općine Vojnić br. 03/21
Službeni glasnik Općine Vojnić br. 02/21
Službeni glasnik Općine Vojnić br. 01/21

Izbornik
Veličina slova
Kontarast