Vijeće

Predsjednik:

Azim Durmić (na listi HDZ)

Dopredsjednici:

Drago Valentić (HDZ)
Diana Eremić (SDP)

Članovi:

Sanela Klasan (HDZ)
Boro Matijević (HDZ)
Ramo Čović (na listi HDZ)
Ljubica Brkić (HDZ)
Juro Bijelić (HDZ)
Marina Kurtović (SDP)
Miloš Mrkić (SDSS)
Mile Knežević (DS)
Nikola Škrgić (Grupa.birača.N.Škrgić)
Dragan Holovati (HNS – LD)

 

Izbornik