Vijeće

Predsjednik:
Azim Durmić (na listi HDZ)

Dopredsjednici:
Drago Valentić (HDZ)
Diana Eremić (SDP)

Članovi:
Sanela Klasan (HDZ)
Boro Matijević (HDZ)
Ramo Čović (na listi HDZ)
Ljubica Brkić (HDZ)
Juro Bijelić (HDZ)
Marina Kartalija (SDP)
Miloš Mrkić (SDSS)
Mile Knežević (DS)
Nikola Škrgić (Grupa.birača.N.Škrgić)
Dragan Holovati (HNS – LD)

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vojnić

 

Izbornik