Vijeće

Predsjednik:

Azim Durmić (na listi HDZ)

Dopredsjednici:

Drago Valentić (HDZ)
Diana Eremić (SDP)

Članovi:

Sanela Klasan (HDZ)
Boro Matijević (HDZ)
Ramo Čović (na listi HDZ)
Ljubica Brkić (HDZ)
Juro Bijelić (HDZ)
Marina Kurtović (SDP)
Đuro Šaula (SDSS)
Mile Knežević (DS)
Nikola Škrgić (Grupa.birača.N.Škrgić)
Dragan Holovati (HNS – LD)

 

Izbornik