Vijeće

Predsjednik:
Ramo Čović (na listi HDZ)

Dopredsjednici:
Drago Valentić (HDZ)
Diana Eremić (SDP)

Članovi:
Marina Petrović (HDZ)
Boro Matijević (HDZ)
Azim Durmić (na listi HDZ)
Ljubica Brkić (HDZ)
Irena Dujlović-Josipović (HDZ)
Marina Kartalija (SDP)
Miloš Mrkić (SDSS)
Mile Knežević (DS)
Nikola Škrgić (Grupa.birača.N.Škrgić)
Dragan Holovati (HNS – LD)

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Vojnić

 

Izbornik