2018

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju proračuna Općine Vojnić za 2018. godinu
IZVJEŠTAJ o provedbi plana razvojnih programa Općine Vojnić za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.
OBRAZLOŽENJE godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Vojnić za 2018. godinu
POTVRDA FINE o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.12.2018. GODINE – KONSOLIDIRANO
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018.-31.12.2018. GODINE – KONSOLIDIRANO
BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL – BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2018. GODINE – KONSOLIDIRANO
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018.-31.12.2018. GODINE – KONSOLIDIRANO

POTVRDA FINE o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS 2018.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL – BILANCA 2018.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE 2018.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC P-VRIO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2018-2020. GODINE
OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2018. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 2018.
IZVJEŠTAJ PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2018.-30.06.2018. – konsolidirani
OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2018. GODINU
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS – konsolidirano
POTVRDA o preuzetom financijsko izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE – konsolidirano

IZVJEŠTAJI PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
POTVRDA FINE O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018.-30.06.2018. GODINE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018.-30.06.2018. GODINE

I. PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2018-2020. GODINE
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2018. GODINU
O D L U K A o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2018. godinu
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2018-2020. GODINE
OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2018. GODINU
PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE – OPĆINA VOJNIĆ 2018.
NACRT PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU
Obavijest – Nacrt Proračuna Općine Vojnić za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
UPUTA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2018. – 2020.
OBRAZAC – PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Izbornik