Jednostavna nabava

ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti:”Nabava opreme i instalacija pristupnih točaka za javni bežični internet”
ODLUKA ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: Usluge provedbe promidžbe i vidljivosti u sklopu projekta “Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Kokirevo”
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: Izrada projektno tehničke dokumentacije šumske ceste u k.o. Vojnić, k.č.916, 917, 911, 918, 2297, 2289/3, 2287, 2241, 2242
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: Stručni nadzor nad radovima sanacije i zatvaranje odlagališta otpada Kokirevo
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: Nabava usluga izrade geodetskog elaborata stanja nerazvrstane ceste Kokirevo – Mrđenovići
ODLUKA O ODABIRAU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: Tehnička pomoć za provedbu projekta sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Kokirevo
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: Nabava tucanika za nasipavanje nerazvrstanih cesta
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: nabava radova: “Presvlačenje asfaltnim slojem nerazvrstane ceste u naselju Lisići”
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave jednostavne vrijednosti: nabava radova: “Vanjsko uređenje okoline mrtvačnice”

Izbornik