Sjednice

Sjednice Općinskog vijeća Općine Vojnić odvijaju se u prostoru Vijećnice u zgradi Općine Vojnić , Trg Stjepana Radića 1, Vojnić, ukoliko nije drukčije predviđeno. Nakon okončane sjednice sve izglasane odluke objavljuju se u SLUŽBENOM GLASNIKU OPĆINE VOJNIĆ.

Uz prethodnu najavu, predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice .
Ukoliko je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.

Najave za prisustvovanje sjednicama mogu se izvršiti telefonom na broj 047/883-020 ili putem e-maila: opcina@vojnic.hr

Izbornik