Javna nabava 2020

ZABRANA SKLAPANJA POSLOVA/UGOVORA

«Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)
obavještavamo da trenutno ne postoje gospodarski subjekti s kojima Dječji vrtić Vojnić ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

«Temeljem točke 2. i 3. Zaključka Vlade Republike Hrvatske (NN 32/11) objavljivat ćemo Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja»

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA ZA 2020. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU
ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude
ODLUKA o početku postupka jednostavne nabave
ODLUKA o imenovanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave

Izbornik