2020

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 31.12.2020.
OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU

POTVRDA FINE O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01. 01.2020. – 31. 12.2020. – KONSOLIDIRANO
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.-31.12.2020. GODINE – KONSOLIDIRANO

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020. – 31.12.2020.
POTVRDA FINE O PREUZETOM FINANCIJSKOM IZVJEŠTAJU PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.-31.12.2020. GODINE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC: BIL – BILANCA NA DAN 31. PROSINCA 2020. GODINE
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.-31.12.2020. GODINE

IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE
OBRAZLOŽENJE IV. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
III. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2020-2023. GODINE
OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 30.06.2020.
OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020-30.06.2020.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.-30.06.2020.
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE ZA RAZDOBLJE 01.01.2020-30.06.2020.
POTVRDA o preuzetom financijsko izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.-30.06.2020. – konsolidirani
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PRORAČUN-PR-RAS ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.-30.06.2020.- konsolidirano
BILJEŠKE UZ OBRAZAC OBVEZE ZA RAZDOBLJE 01.01.2020.-30.06.2020.- konsolidirano
POTVRDA o preuzetom financijsko izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
II. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2020-2022. GODINE
OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2020-2022. GODINE
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU

VODIČ ZA GRAĐANE „PRORAČUN U MALOM“ OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU
O D L U K A o izvršenju Proračuna Općine Vojnić za 2020. godinu
PRORAČUN OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE VOJNIĆ ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 2020-2022. GODINE
OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN OPĆINE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU
NACRT PRORAČUNA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. – OPĆI DIO
NACRT PRORAČUNA ZA 2020. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. – POSEBNI DIO
Nacrt Proračuna Općine Vojnić za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (proračunski korisnik) ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU
Uputa za izradu Prijedloga proračuna Općine Vojnić za razdoblje 2020-2022.godine

Izbornik