Digitalna pristupačnost

Izjava o pristupačnosti

Općina Vojnić nastoji svoje mrežne stranice i mobilne aplikacije učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Stupanj usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske:
Službena stranica Općine Vojnić www.vojnic.hr, djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti internetskih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora te Smjernicama CARNET-a za osiguravanje digitalne pristupačnosti.

Nepristupačan sadržaj na mrežnim stranicama:
– Slike na naslovnoj stranici ne sadrže kratak tekstualni opis jer trenutna funkcionalnost sustava za objavu stranica unutar navedenog mrežnog sjedišta to ne podržava
– Poveznice na naslovnoj stranici koje se nalaze ispod naziva tema nisu istaknute pa korisnik odmah ne prepoznaje da je riječ o poveznicama
– Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
– Nazivi pojedinih poveznica trebali bi konkretnije specificirati sadržaj koji se iza njih nalazi

Općina Vojnić s obzirom na prethodnu Izjavu o pristupačnosti od 04. rujna 2020. godine, napravila je novu mrežnu stranicu te i dalje radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici:
– Na mrežnu stranicu implementiran je izbornik pristupačnosti kojim su posjetiteljima ponuđene sljedeće opcije:
– Promjena veličine fonta na stranici
– Promjena kontrasta stranice (uključivanje crne pozadine i bijelog fonta ili bijele pozadine i crnog fonta)
– Podcrtavanje teksta, isticanje teksta
– Uklanjanje kolačića

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 12. listopada 2021. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti provedena je putem alata za procjenu pristupačnosti internetske stranice „Web Accessibility Evaluation Tool“ (https://wave.webaim.org/) .
Općina Vojnić će redovito revidirati Izjavu o pristupačnosti sukladno tempu otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike službenih mrežnih stranica Općine Vojnić da u slučaju da primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom o tome obavijeste Općinu Vojnić. Sve upite, primjedbe i prijedloge koji se odnose na pristupačnost mrežnih stranica Općine Vojnić korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: opcina@vojnic.hr

Nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Pročelnik
Nataša Opačić

Izbornik