Zatvorena savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa jačanja gospodarstva na području općine Vojnić za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa potpora u poljoprivredi Općine Vojnić za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2024. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa socijalne skrbi u Općini Vojnić za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa razvoja civilnog društva u Općini Vojnić za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa promicanja kulture za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa upravljanja imovinom za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja u 2024. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2024. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Vojnić za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2024. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Plana utroška sredstava od prodaje stanova u vlasništvu Republike Hrvatske za 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Vojnić za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Vojnić
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o općinskim porezima Općine Vojnić
Izvješće o provedenom savjetovanju

_______________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa jačanja gospodarstva na području općine Vojnić za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa potpora u poljoprivredi Općine Vojnić za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2023. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa socijalne skrbi u Općini Vojnić za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa razvoja civilnog društva u Općini Vojnić za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa promicanja kulture za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa upravljanja imovinom za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja u 2023. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2023. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Vojnić za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2023. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Vojnić za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vojnić
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Vojnić
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Vojnić
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa potpora poljoprivredi Općine Vojnić za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2022. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrt Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Vojnić za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2022. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja u 2022. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa upravljanja imovinom za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa promicanja kulture za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa razvoja civilnog društva u Općini Vojnić za 2022. godinu.
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa Socijalne skrbi u Općini Vojnić za 2022. godinu.
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2022. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa potpora u poljoprivredi Općine Vojnić za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa jačanja gospodarstva za 2022. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete na području općine Vojnić
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana vanjske rasvjete na području općine Vojnić
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Strateškog plana razvoja turizma na području općine Vojnić za razdoblje 2021. – 2025. godine
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Vojnić za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Općine Vojnić
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2021. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa potpora u poljoprivredni općine Vojnić za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa promicanja kulture za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa upravljanja imovinom za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Godišnjeg financijskog obračuna za 2019. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Godišnjeg plana upravljana imovinom za 2020. godinu
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić na korištenje udrugama
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republilke Hrvatske za općinu Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje od 2017. do 2022. godine
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku javne nabave – Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta šljiva”
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjene i dopune Statuta Općine Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o nacrtu Odluke o modelu financiranja razvoja širokopojasnog interneta u općini Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Općine Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Izbornik