Zatvorena savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Općine Vojnić
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2021. godini
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa potpora u poljoprivredni općine Vojnić za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa promicanja kulture za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa upravljanja imovinom za 2021. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Godišnjeg financijskog obračuna za 2019. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Godišnjeg plana upravljana imovinom za 2020. godinu
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić na korištenje udrugama
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republilke Hrvatske za općinu Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje od 2017. do 2022. godine
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku javne nabave – Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta šljiva”
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjene i dopune Statuta Općine Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje o nacrtu Odluke o modelu financiranja razvoja širokopojasnog interneta u općini Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Općine Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju s javnošću

Izbornik
Veličina slova
Kontarast