Turizam

Zbog svog prostornog položaja, prirodnih resursa i potencijala, općina Vojnić također ima odlične uvjete za razvoj tranzitnog, lovnog i ruralnog turizma.

Petrova Gora jedan je od zaštitnih znakova općine Vojnić. Nekad se ta gora zvala Gvozd što znači «šuma». Osim toga na tom području niz je povijesnih lokacija koje i danas privlače turiste. Krenuvši od hrvatskog kralja Petra Svačiča koji je tu poginuo 1097. godine, te vezano za taj događaj, napravljena je poučna staza i grob. Ne treba posebno napominjati da je po kralju Petru Svačiću, navedena gora dobila i ime. Tu se nalazi i arheološko nalazište Pavlinskog samostana koje datira iz 14. stoljeća. Smješteno je na najvišem vrhu Petrove Gore – Malom Petrovcu. Tu je također i Centralna partizanska bolnica koju sačinjava skup drvenih objekata i zemunica. Sagrađena je za potrebe liječenja ranjenika i bolesnika sa šireg Korduna tijekom II svjetskog rata. Navodimo dalje, monumentalni Spomenik ustanku naroda Banije i Korduna, visok 37m, koji je izgrađen na samom vrhu Petrove Gore te se sa njega pruža prekrasan pogled na neposrednu okolicu.

U samom srcu Petrove Gore, usred stoljetnih bukovih šuma, novouređeni je turistički centar koji pruža razne mogućnosti aktivnog odmora, ali i uživanja u prirodnim ljepotama. U navedenom području smjestio se novoobnovljeni Lovački dom «Muljava» koji je u Domovinskom ratu bio potpuno devastiran. Tu se nalaze šetnice, poučna staza «Rimski put» te planinarske staze koj počinju i završavaju kod navedenog lovačkog doma.

Turisti rado i često dolaze, a na terensku nastavu u ovaj dio Korduna uvijek stižu grupe učenika i studenata iz brojnih gradova Hrvatske.

Područje Petrove Gore već je godinama poznato kao lokacija s mnoštvom kvalitetne divljači i pravi je raj za lovce. Na navedenom području prebiva većinom divlja svinja i srndać, a nekada, lovište je bilo bogato i muflonima. Lovište danas bilježi već brojne posjete lovaca kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva (Engleska, Španjolska, Italija…)

Na teritoriju općine, također se nalaze, ostaci srednjovjekovnog grada Klokoča. Navedeni ostaci smješteni su u južnom dijelu vojnićke općine, na brdu iznad sela Klokoč.

Na ovom području u prošlosti, bio je cijeli niz ugostiteljskih objekata. Zato se vjeruje kako će srdačnost, gostoljuivost i tradicija u skoroj budućnosti stvoriti jednako vrijedan lanac objekata koji cijelom kraju neće dati samo razvojne mogućnosti, nego i novu vizuru.

U daljnjem interesu, i dalje je cilj razvijati sve turističke kapacitete, naročitu u smijeru ruralnog (seoskog) turizma. Njegova osnova, svakako će biti vezana uz ljude ovog kraja, kvalitetne proizvode temeljene na tradiconalnim recepturama.

Interaktivna karta Općine Vojnić 

Izbornik