Turizam

Zbog svog prostornog položaja, prirodnih resursa i potencijala, općina Vojnić također ima odlične uvjete za razvoj tranzitnog, lovnog i ruralnog turizma.

Petrova Gora jedan je od zaštitnih znakova općine Vojnić. Nekad se ta gora zvala Gvozd što znači «šuma». Osim toga na tom području niz je povijesnih lokacija koje i danas privlače turiste. Krenuvši od hrvatskog kralja Petra Svačiča koji je tu poginuo 1097. godine, te vezano za taj događaj, napravljena je poučna staza i grob. Ne treba posebno napominjati da je po kralju Petru Svačiću, navedena gora dobila i ime. Tu se nalazi i arheološko nalazište Pavlinskog samostana koje datira iz 14. stoljeća. Smješteno je na najvišem vrhu Petrove Gore – Malom Petrovcu. Tu je također i Centralna partizanska bolnica koju sačinjava skup drvenih objekata i zemunica. Sagrađena je za potrebe liječenja ranjenika i bolesnika sa šireg Korduna tijekom II svjetskog rata. Navodimo dalje, monumentalni spomenik Petrovac, visok 37m, koji je izgrađen na samom vrhu Petrove Gore te se sa njega pruža prekrasan pogled na neposrednu okolicu.

U samom srcu Petrove Gore, usred stoljetnih bukovih šuma, novouređeni je turistički centar koji pruža razne mogućnosti aktivnog odmora, ali i uživanja u prirodnim ljepotama. U navedenom području smjestio se novoobnovljeni Lovački dom «Muljava» koji je u Domovinskom ratu bio potpuno devastiran. Tu se nalaze šetnice, poučna staza «Rimski put» te planinarske staze koj počinju i završavaju kod navedenog lovačkog doma.

Turisti rado i često dolaze, a na terensku nastavu u ovaj dio Korduna uvijek stižu grupe učenika i studenata iz brojnih gradova Hrvatske.

Područje Petrove Gore već je godinama poznato kao lokacija s mnoštvom kvalitetne divljači i pravi je raj za lovce. Na navedenom području prebiva većinom divlja svinja i srndać, a nekada, lovište je bilo bogato i muflonima. Lovište danas bilježi već brojne posjete lovaca kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva (Engleska, Španjolska, Italija…)

Na teritoriju općine, također se nalaze, ostaci srednjovjekovnog grada Klokoča. Navedeni ostaci smješteni su u južnom dijelu vojnićke općine, na brdu iznad sela Klokoč.

Na ovom području u prošlosti, bio je cijeli niz ugostiteljskih objekata. Zato se vjeruje kako će srdačnost, gostoljuivost i tradicija u skoroj budućnosti stvoriti jednako vrijedan lanac objekata koji cijelom kraju neće dati samo razvojne mogućnosti, nego i novu vizuru.

U daljnjem interesu, i dalje je cilj razvijati sve turističke kapacitete, naročitu u smijeru ruralnog (seoskog) turizma. Njegova osnova, svakako će biti vezana uz ljude ovog kraja, kvalitetne proizvode temeljene na tradiconalnim recepturama.

Izbornik