Izbori

LOKALNI IZBORI 2021. GODINE

ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru člana Općinskog vijeća Općine Vojnić
ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru Općinskog načelnika Općine Vojnić održanim u svibnju 2021.
ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru zamjenika općinskog načelnika Općine Vojnić koji se bira iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Konačni rezultati lokalnih izbora 2021.
– Objavljeno 19.05.2021.
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Vojnić
Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Vojnić
Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Vojnić iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Privremeni rezultati lokalnih izbora 2021.
Privremeni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Vojnić
Privremeni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Vojnić
Privremeni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Vojnić iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vojnić objavilo je dana 30. travnja 2021. godine u 10:00 sati pravovaljane kandidacijske liste za članove Općinskog vijeća i kandidature za izbor Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika iz pripadnika hrvatskog naroda.
Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Vojnić
Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Vojnić
Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Vojnić iz reda pripadnika hrvatskog naroda

RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području Općine Vojnić

Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda 

_______________________________________________________________________________________________

IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

IZBORI ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

OBJAVA BIRAČIMA ZA IZBORE ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

IZBORI ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 2019. – rezultati

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske – rezultati 

RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području općine Vojnić

OBJAVA biračima

O D L U K A o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I IZBORA PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U JLP(R)S 

Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Vojnić
Vojnić, Trg Stjepana Radića 1

Predsjednica
OIP Općine Vojnić
Jasna Radman
___________________________________
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE- o visini troškova koji se financiraju iz proračuna Općine Vojnić za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
ODLUKA o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Vojnić
ODLUKA o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Vojnić
Rezultati izbora za vijeća nacionalnih manjina na županijskoj razini
Rezultati izbora za vijeća nacionalnih manjina na općinskoj razini
RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području općine Vojnić 
Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Vojnić
Objavljeno 16.04.2019. u 10,15 sati
Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u općini Vojnić
Objavljeno 16.04.2019. u 10,15 sati
Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u općini Vojnić 
Objavljeno 16.04.2019. u 10,00 sati
Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Vojnić
Objavljeno 16.04.2019. u 10,00 sati
RJEŠENJE o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Vojnić
ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

IZBORI ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA/IZBORI ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENI KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VOJNIĆ

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ
REZULTATI IZBORA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VOJNIĆ

ISPRAVAK ZBIRNE LISTE PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VOJNIĆ
ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ
PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VOJNIĆ
RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području općine Vojnić

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vojnić

Izbornik