Izbori

Izbori za članove vijeća
mjesnih odbora
Općine Vojnić

________________________________

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vojnić
Trg Stjepana Radića 1, 47220 Vojnić
Telefon: 047/883-020, Fax: 047/883-021
e-mail:opcina@vojnic.hr

Radno vrijeme Općinskog izbornog povjerenstva
– u dane od 10. ožujka 2022. godine, zaključno s 15. travnjem 2022. godine  – radnim danom od 8,00 do 14,00 sati.
– dana 23. ožujka 2022. godine do 24,00 sata.
– dana 10. travnja 2022. godine od 7,00 do 24,00 sata.

________________________________

KONAČNI rezultati izbora za članice/članove mjesnih odbora na području općine Vojnić
Objavljeno : 11. travnja 2022. u 12:27

RJEŠENJA o imenovanju članova biračkih odbora

ZBIRNE LISTE pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Objavljeno : 25. ožu. 2022. u 10:11

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE za izbor članova vijeća mjesnih odbora
Objavljeno : 25. ožu. 2022. u 10:11

RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta

RJEŠENJE o ukidanju biračkih mjesta

RJEŠENJE o imenovanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva Općine Vojnić za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora

Obavijest o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Vojnić
OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-I – REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA
OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-II – OBRASCI ZA PRIPREMU I PROVEDBU IZBORA
OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-III – POSTUPAK KANDIDIRANJA
OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-IV – o zaštiti osobnih podataka
OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-V o načinu uređenja biračkog mjesta
OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-VI o načinu glasovanja osoba s tjelesnom manom, slijepih birača, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
OBVEZATNE UPUTE BROJ MO-VII o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora

OBRAZAC-MO-1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova vijeća mjesnog odbora
OBRAZAC-MO-2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova vijeća mjesnog odbora
OBRAZAC-MO-3 – Potpisi birača
OBRAZAC-MO-4 – Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature za člana vijeća mjesnog odbora
OBRAZAC-MO-5  Izjava o prihvaćanju dužnosti člana* stalnog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vojnić
OBRAZAC-MO-6 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana* prosširenog sastava Općinskog izbornog povjerenstva za izbore članova vijeća mjesnih odbora na području općine Vojnić
OBRAZAC-MO-7 Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Vojnić
OBRAZAC-MO-8 Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Vojnić

LOKALNI IZBORI 2021. GODINE

ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru člana Općinskog vijeća Općine Vojnić
ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru Općinskog načelnika Općine Vojnić održanim u svibnju 2021.
ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru zamjenika općinskog načelnika Općine Vojnić koji se bira iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Konačni rezultati lokalnih izbora 2021.
– Objavljeno 19.05.2021.
Konačni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Vojnić
Konačni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Vojnić
Konačni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Vojnić iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Privremeni rezultati lokalnih izbora 2021.
Privremeni rezultati izbora za članove Općinskog vijeća Općine Vojnić
Privremeni rezultati izbora za Općinskog načelnika Općine Vojnić
Privremeni rezultati izbora za zamjenika Općinskog načelnika Općine Vojnić iz reda pripadnika hrvatskog naroda

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vojnić objavilo je dana 30. travnja 2021. godine u 10:00 sati pravovaljane kandidacijske liste za članove Općinskog vijeća i kandidature za izbor Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika iz pripadnika hrvatskog naroda.
Pravovaljana kandidacijska lista za izbor članova Općinskog vijeća Općine Vojnić
Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Vojnić
Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika Općinskog načelnika Općine Vojnić iz reda pripadnika hrvatskog naroda

RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području Općine Vojnić

Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda 

_______________________________________________________________________________________________

IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

IZBORI ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

OBJAVA BIRAČIMA ZA IZBORE ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

IZBORI ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE 2019. – rezultati

IZBORI ZA ČLANOVE U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE

Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske – rezultati 

RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području općine Vojnić

OBJAVA biračima

O D L U K A o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA I IZBORA PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA U JLP(R)S 

Općinsko izborno Povjerenstvo Općine Vojnić
Vojnić, Trg Stjepana Radića 1

Predsjednica
OIP Općine Vojnić
Jasna Radman
___________________________________
ZAVRŠNO IZVJEŠĆE- o visini troškova koji se financiraju iz proračuna Općine Vojnić za rad članova izbornih tijela za provedbu izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina
ODLUKA o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Vojnić
ODLUKA o konačnim rezultatima izbora članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Vojnić
Rezultati izbora za vijeća nacionalnih manjina na županijskoj razini
Rezultati izbora za vijeća nacionalnih manjina na općinskoj razini
RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području općine Vojnić 
Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Vojnić
Objavljeno 16.04.2019. u 10,15 sati
Zbirna lista kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u općini Vojnić
Objavljeno 16.04.2019. u 10,15 sati
Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u općini Vojnić 
Objavljeno 16.04.2019. u 10,00 sati
Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u općini Vojnić
Objavljeno 16.04.2019. u 10,00 sati
RJEŠENJE o imenovanju Općinskog izbornog povjerenstva Općine Vojnić
ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

IZBORI ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA/IZBORI ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

SLUŽBENI KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
SLUŽBENI KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VOJNIĆ

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ
REZULTATI IZBORA ZA ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
REZULTATI IZBORA ZA ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VOJNIĆ

ISPRAVAK ZBIRNE LISTE PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VOJNIĆ
ODLUKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE
PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ
PRAVOVALJANE KANDIDATURE ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE VOJNIĆ IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA
PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE VOJNIĆ
RJEŠENJE o određivanju biračkih mjesta na području općine Vojnić

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Vojnić

Izbornik