Dokumenti / Pravo na pistup informacijama

PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2022. GODINU
PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2021. GODINU
PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2020. GODINU
PLAN I PROGRAM RADA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2019. GODINU
PRAVILNIK O RADU KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ

STATUT KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ

PROPISI
– Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, NN 98/19 )
– Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 – Ispravak i NN 35/08, 127/19)
– Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, NN 98/19)

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godišnje izvješće ZPPI za 2021. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2020. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019 godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017 godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2017. godinu
Godišnje izvješće ZPPI za 2016. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu
Godišnje izvješće o ZPPI 2015.

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Odluka o službeniku za informiranje
KATALOG INFORMACIJA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ
ODLUKU o ustrojavanju Kataloga informacija Knjižnice i čitaonice Vojnić

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14 i 15/14)

Izbornik