Crveni križ Vojnić

Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić

Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić je neprofitna udruga koja djeluje na osnovi načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, provodi djelatnosti koje proizlaze iz Ženevskih konvencija i dopunskih protokola, Statuta Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.
S malobrojnim članstvom i bez proračuna, Crveni križ Vojnić počinje sa radom 02.09.1995. godine u Osnovnoj školi Vojnić. U početku, zadaća je bila uspostaviti kartoteku i popise izbjeglih iz sjeverozapadne Bosne, zatočenog pučanstva i povratnika kojima je bila neophodna pomoć. Zatim prihvat, uskladištenje i distribucija humanitarne pomoći koja je pristizala od raznih donatora.Za samo četiri mjeserca podijeljeno je 246 tona humanitarne pomoći, od čega samo kruha 96 tona. U to vrijeme u Vojniću djeluje Međunarodni Odbor Crvenog križa s kojim je uspostavljena izuzetno dobra suradnja, kao i sa mnogo drugih stranih i domaćih humanitarnih ortganizacija kao: Švedski , Danski, Norveški i Austrijski Crveni križ, Equelibre, Malteški Vitezovi, MPDL, ECTF, Hrvatski i Talijanski Caritas, Jezuitski servis iz Zagreba, Vladin ured za izbjeglice, UNHCR i drugi.

Pored poslova oko humanitarne pomoći društvo organizira Službu traženja pri čemu vrši prikupljanje, evidentiranje i obradu podataka, te davanje obavijesti o žrtvama oružanog sukoma zainteresiranima. Vrši razmjenu obiteljskih poruka članova obitelji razdvojenih u vrijeme rata, surađujući pri tom sa centralnom Službom traženja Hrvatskog Crvenog križa i Međunarodnim Odborom Crvenog križa.

Provodi program «Upoznavanje s opasnošću od mina», putem predavanja čime pridonosi smanjenju broja žrtava od zaostalih mina i drugih opasnih eksplozivnih sredstava.
Okuplja dobrovolje darivatelje krvi, vodi o njima evidenciju, organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi, popularizira važnost i korisnost usupanja organa i tkiva za transplataciju.
Početkom 1997. godine organizira psihosocijalni program «Pomoć u kući», uz pomoć educiranih volontera, da bi nakon kratkog vremena istim tim nastavio profesionalno, a njegov rad je četiri godine financirao UNHCR.

U proljeće 1999. godine danski Crveni križ, Općinskom društvu Crvenog križa Vojnić, poklanja montažnu kuću u kojoj je smješten ured, a ima još dosta prostora za obavljanje ostalih aktivnosti. Pored kuće je postavljen veliki kontejner, a uz njega nadograđeno još dvadeset četvornih metara skladišnog prostora.
Društvo sudjeluje i u zajdedničkim akcijama Hrvatskog Crvenog križa kao: Tjedan borbe protiv tuberkuloze, Svjetski dan zdravlja, Solidarnost na djelu, Tjedan Crvenog križa, Svjetski dan prve pomoći, Mjesec borbe protiv alkoholilzma, nikotinizma i ovisnosti o drogama, Dan dobrovoljnih darivatelja krvi i drugo.
Organiziran je rad s mladeži s ciljem razvijanja smisla za dobrosusjedsku pomoć, korisnost volonterskog rada, učenje pružanja prve pomoći te općenito o Crvenom križu.

Općinsko društvo Crvenog križa Vojnić
Adresa: Krešimirova 18, 47220 Vojnić
Ravnateljica
Ljuba Martinović
Predsjednik
Milorad Klipa

Telefon/Fax
047/883-010
E–mail:crveni-kriz-vojnic@ka.t-com.hr

Facebook – Crveni križ Vojnić

Izbornik