Bagatelna nabava

ODLUKA O ODABIRU najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: SNIMKA IZVEDENOG STANJA I IZRADA GEODETSKIH ELABORATA I MODELA ZA NERAZVRSTANE CESTE
ODLUKA O ODABIRU – najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti:Građevinsko-obrtnički radovi na mrtvačnici na groblju u Vojniću u
ODLUKA O ODABIRU – najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Opskrba električnom energijom javne rasvjete u općini Vojnić
ODLUKA – o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Nabava tucanika za nasipanje nerazvrstanih cesta i ulica u Općini Vojnić
ODLUKA – o odabiru najpovoljnije ponude u predmetu nabave bagatelne vrijednosti: Postavljanje ograde oko odlagališta komunalnog otpada Kokirevo – Vojnić
ODLUKA – Izrada arhitektonske snimke izvedenog stanja
ODLUKA – Izrada Izvedbenog projekta prema Glavnom projektu sanacije i nastavka odlaganja na odlagalištu komunalnog otpada “KOKIREVO” u Općini Vojnić
ODLUKA – Nadzor nad rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta Općine Vojnić
ODLUKA – Izrada izvješća o stanju u prostoru Općine Vojnić
O D L U K U – Pružanje usluga konzultanta i savjetovanja koji se odnose na prostorno uređenje i građenje
ODLUKA – Pružanje usluga izrade elaborata za procjenu vrijednosti imovine i reviziju osnivanja novog društva
O D L U K U o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti
O D L U K U o imenovanju ovlaštenih predstavnika o provedbi postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti 

Izbornik