Kontakt

Općina Vojnić
Trg Stjepana Radića 1
47220 Vojnić

Telefon: 047 883 020
Fax: 047 883021
E-mail: opcina@vojnic.hr

OIB 32028576296

IBAN HR73 2340009 1850300008

Osoba zadužena za kontakt i informiranje: Christine Ramovš

Izbornik
Veličina slova
Kontarast