Otvorena savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
_________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Statuta Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
_________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Godišnji plan upravljanja imovinom za 2020. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program socijalne skrbi u općini Vojnić za 2021. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2021. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2021. godini
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program održavanje komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa potpora u poljoprivredni općine Vojnić za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program potpora u poljoprivredni općine Vojnić za 2021. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa promicanja kulture za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program promicanja kulture za 2021. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa upravljanja imovinom za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program upravljanja imovinom za 2021. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Godišnjeg financijskog obračuna za 2019. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Godišnji financijski obračun za 2019. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje

________________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Godišnjeg plana upravljana imovinom za 2020. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Godišnji plan upravljanja imovinom za 2020. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
______________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
_________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić na korištenje udrugama
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić na korištenje udrugama
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
_________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu
ZATVORENO

Izviješće o provedenom savjetovanju
Nacrt odluke o komunalnom redu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Odluke o komunalnom doprinosu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republilke Hrvatske za općinu Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku javne nabave – Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta šljiva”
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Troškovnik
DOKUMENTACIJA O NABAVI – Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta šljiva”
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje od 2018. do 2023. godine
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje od 2018. do 2023. godine
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjene i dopune Statuta Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Izmjene i dopune Statuta Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje o nacrtu Odluke o modelu financiranja razvoja širokopojasnog interneta u općini Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Odluke o modelu financiranja razvoja širokopojasnog interneta u općini Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju

NACRT Statuta Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju

NACRT odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić. Savjetovanje je otvoreno od 02.01.2018.-22.01.2018.
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje

Izbornik
Veličina slova
Kontarast