Otvorena savjetovanja

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa jačanja gospodarstva na području općine Vojnić za 2023. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa jačanja gospodarstva na području Općine Vojnić za 2023. godinu
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa potpora u poljoprivredi Općine Vojnić za 2023. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa potpora u poljoprivredi Općine Vojnić za 2023. godinu
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2023. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2023. godini
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa socijalne skrbi u Općini Vojnić za 2023. godinu
ZATVORENO

Izvješće o  provedenom savjetovanju
Nacrt Programa socijalne skrbi u Općini Vojnić za 2023. godinu
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa razvoja civilnog društva u Općini Vojnić za 2023. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa razvoja civilnog društva u Općini Vojnić za 2023. godinu
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa promicanja kulture za 2023. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa promicanja kulture za 2023. godinu
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa upravljanja imovinom za 2023. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa upravljanja imovinom za 2023. godinu
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2023. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2023. godinu
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja u 2023. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja u 2023. godini
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2023. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2023. godini
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Vojnić za 2023. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Vojnić za 2023. godinu
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2023. godinu
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2023. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2023. godini
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2023. godini
Obrazac za savjetovanje
________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2023. godinu
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Vojnić za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Proračuna Općine Vojnić za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Odluke o programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa potpora poljoprivredi Općine Vojnić za 2022. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Programa potpora poljoprivredi Općine Vojnić za 2022. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Vojnić
Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa javnih potreba u predškolskom odgoju za 2022. godinu
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2022. godini
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2022. godinu
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2022. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa utroška sredstava – naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u 2022. godini
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2022. godinu
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrt Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Vojnić za 2022. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju 
NACRT Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području općine Vojnić za 2022. godinu
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2022. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake u 2022. godini
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja u 2022. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa prostornog uređenja i unapređenja stanovanja u 2022. godini
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju 
NACRT Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa upravljanja imovinom za 2022. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa upravljanja imovinom za 2022. godinu
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa promicanja kulture za 2022. godinu 
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju 
NACRT Programa promicanja kulture za 2022. godinu
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa razvoja civilnog društva u Općini Vojnić za 2022. godinu.
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa razvoja civilnog društva u Općini Vojnić za 2022. godinu.
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Programa Socijalne skrbi u Općini Vojnić za 2022. godinu.
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa Socijalne skrbi u Općini Vojnić za 2022. godinu.
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2022. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2022. godini
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa potpora u poljoprivredi Općine Vojnić za 2022. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa potpora u poljoprivredi Općine Vojnić za 2022. godinu
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa jačanja gospodarstva za 2022. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa jačanja gospodarstva za 2022. godinu
Obrazac za savjetovanje 

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete na području općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete na području općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana vanjske rasvjete na području općine Vojnić
ZATOVRENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Plana vanjske rasvjete na području općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o  nacrtu Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
Obrazac za savjetovanje

_______________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt izmjena i dopuna Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazac za savjetovanje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Strateškog plana razvoja turizma na području općine Vojnić za razdoblje 2021. – 2025. godine
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Strateškog plana razvoja turizma na području općine Vojnić za razdoblje 2021. – 2025. godine
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna Općine Vojnić za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Proračuna Općine Vojnić za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje

________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
_________________________________________________

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Statuta Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
_________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Proračuna za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Godišnji plan upravljanja imovinom za 2020. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa socijalne skrbi u općini Vojnić za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program socijalne skrbi u općini Vojnić za 2021. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2021. godini
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u 2021. godini
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa održavanje komunalne infrastrukture za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program održavanje komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa potpora u poljoprivredni općine Vojnić za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program potpora u poljoprivredni općine Vojnić za 2021. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa promicanja kulture za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program promicanja kulture za 2021. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Programa upravljanja imovinom za 2021. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Program upravljanja imovinom za 2021. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
__________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Godišnjeg financijskog obračuna za 2019. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Godišnji financijski obračun za 2019. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje

________________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Godišnjeg plana upravljana imovinom za 2020. godinu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Godišnji plan upravljanja imovinom za 2020. godinu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
______________________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Izmjene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
_________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić na korištenje udrugama
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Vojnić na korištenje udrugama
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
_________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom redu
ZATVORENO

Izviješće o provedenom savjetovanju
Nacrt odluke o komunalnom redu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnom doprinosu
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Odluke o komunalnom doprinosu
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Odluke o komunalnoj naknadi
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republilke Hrvatske za općinu Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku javne nabave – Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta šljiva”
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
Troškovnik
DOKUMENTACIJA O NABAVI – Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Cesta šljiva”
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje od 2018. do 2023. godine
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT – Plan gospodarenja otpadom Općine Vojnić za razdoblje od 2018. do 2023. godine
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjene i dopune Statuta Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Izmjene i dopune Statuta Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje o nacrtu Odluke o modelu financiranja razvoja širokopojasnog interneta u općini Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Odluke o modelu financiranja razvoja širokopojasnog interneta u općini Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju
NACRT Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Statuta Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju

NACRT Statuta Općine Vojnić
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje
________________________________________
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić
ZATVORENO

Izvješće o provedenom savjetovanju

NACRT odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Vojnić. Savjetovanje je otvoreno od 02.01.2018.-22.01.2018.
Obrazac za savjetovanje
Obrazloženje

Izbornik