Godišnji planovi i izvješće o radu

OBAVIJEST O POČETKU RADA PROGRAMA PREDŠKOLE ZA 2019./2020. PEDAGOŠKU GODINU

U skladu s odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10) Dječji vrtić Vojnić objavljuje Obavijest o pohađanju predškole.

Pohađanje predškole je besplatno, te će se provoditi u prostorijama Dječjeg vrtića Vojnić na adresi Starčevićev trg 4, u periodu od 34 tjedana, od mjeseca listopada do kraja svibnja, tri puta tjedno po 2,5 sati, ukupno 7,5 sati tjedno što godišnje iznosi 250 sati. Tjedni i dnevni raspored utvrdit će se u suradnji s roditeljima. Datum održavanja roditeljskog sastanka je u četvrtak 26.09.2019. u 15:30 sati u prostorijama Dječjeg vrtića Vojnić.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA RADA ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2018./2019. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA Za pedagošku godinu 2017./2018.
ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG IZVJEŠĆA O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA Za pedagošku godinu 2017./2018.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ODGOJNOOBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU
ODLUKA O DONOŠENJU GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA Za pedagošku godinu 2016./2017.
PLAN I PROGRAM ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA DJEČJEG VRTIĆA VOJNIĆ ZA PEDAGOŠKU 2016/2017 GODINU
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PLANA I PROGRAMA Za pedagošku godinu 2015./2016.

Izbornik