Mjesna samouprava

Mjesni odbori Općine Vojnić

 • Brdo Utinjsko, predsjednik Janko Tolić
 • Bukovica Utinjska, nema predsjednika (nije bilo kandidata na izborima)
 • Kestenovac, predsjednica Sofija Matijević
 • Klučar, predsjednik Mile Gvozdenović
 • Knežević Kosa, predsjednik Janko Mrđenović
 • Krstinja, predsjednik Jovan Vuletić
 • Kupljensko, predsjednik Dragan Vila
 • Miholjsko, predsjednik Milan Miljenović
 • Radonja, predsjednik Pero Šokčić
 • Svinica, predsjednik Ahmet Zarifović
 • Široka Rijeka, predsjednik Azim Durmić
 • Utinja Vrelo, predsjednik Milan Godić
 • Vojišnica, predsjednik Boro Matijević
 • Vojnić, predsjednik Ivan Bego

Popis naselja po mjesnim odborima na području općine Vojnić

Izbornik