2022

Adaptacija zgrade društvene namjene u Svinici Krstinjskoj – sanacija krovišta 

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 204.118,75
Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi
Sufinancirani iznos: 150.000,00 kn

Opis: Projektom će se izvesti radovi na adaptaciji zgrade društvene namjene u Svinici Krstinjskoj, odnosno sanacija konstrukcije krovišta, zamjena kompletnog pokrova novim bojanim profiliranim crijep pločama (imitacija crijepa) te izrada i zamjena sve krovne limarije za odvod oborinskih voda sa krova sukladno izrađenoj tehničkoj dokumentaciji za izvođenje radova na adaptaciji zgrade društvene namjene u Svinici Krstinjskoj, TD-PROJEKT d.o.o. Topusko, izradio Dražen Trdina ing.građ., iz kolovoza 2021. godine.
Predmetna građevina nalazi se u Svinici Krstinjskoj, na k.č.br. 512/1 k.o. Svinica Krstinjska.

Razdoblje provedbe: 8 mjeseci

Izvođač: LIMO-GRADNJA j.d.o.o.

Link: https://sduosz.gov.hr/vijesti-8/javni-poziv-za-nominiranje-projekata-i-aktivnosti-za-dodjelu-financijske-potpore-za-odrzivi-povratak-na-potpomognuta-podrucja-i-podrucja-posebne-drzavne-skrbi/1435

 

Osvjetljenje spomenika stradalim i nestalim hrvatskim braniteljima

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 59.996,88
Ministarstvo hrvatskih branitelja
Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2021. godini
Sufinancirani iznos: 50.000,00 kn

Opis: Osvijetljen je postojeći spomenik hrvatskim braniteljima koji je postavljen u parku u Vojniću na k.č. 4697/1 k.o. Vojnić rasvjetnim tijelima prema dostavljenim specifikacijama. Postavljeno je 6 led stupića i 3 led reflektora.
Rasvjetna tijela su postavljena uz prilaz spomeniku i to po tri dekorativna rasvjetna stupića sa svake strane i dvije podne lampe za osvjetljenje spomenika (usmjereno svjetlo) te jedno rasvjetno tijelo koje bi osvjetljivalo stražnju stranu spomenika i stijeg.

Razdoblje provedbe: 8 mjeseci

Izvođač: EL-VAL, obrt za elektroinstalacije

Link: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//Arhiva%20-%20Ilija//Javni%20poziv%20spomenici.pdf

 

 

 

 

 

Izbornik