2018

– Projekti u 2018. godini – 

PROJEKT Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Široka Rijeka – Svinica Krstinjska

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 110.000,00 kn

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Sufinancirani iznos: 99.000,00 kn
Vlastito učešće: 11.000,00 kn

Opis projekta: Izradom projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstane ceste Široka Rijeka – Svinica Krstinjska na području općine Vojnić izrađena projektna dokumentacija kandidirati će se na natječaj Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., a konačni ciljevi nakon apliciranja projekta će biti povećanje standarda komunalnih usluga, poboljšani prometni uvjeti za stanovnike naselja, veća sigurnost u prometu te zaustavljanje procesa depopulacije.
Sufinanciranje izrade geodetskih projekta i parcelacijskih elaborata.

PROJEKT Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “CESTA ŠLJIVA” – odvojci I-VIII u Vojniću 

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 7.296.743,43 kn

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
Podmjera 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije«
Tip operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«
Sufinancirani iznos: 7.296.743,43 kn

Opis projekta: U svrhu bolje prometne povezanosti Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji se nalaze na području općine Vojnić, a nalaze se na trasama zajedničke prometnice „Cesta šljiva“ Općina Vojnić je sanirala sljedeće odvojke:
I. odvojak k.o. Kupljensko k.č. 2803/1,
II. odvojak k.o. Bukovica Utinjska k.č. 549/1, 584/1,
III. odvojak k.o. Miholjsko k.č. 2077/2,
IV. odvojak k.o. Utinja Vrelo k.č. 3472/1,
V. odvojak k.o. Vojnić k.č. 1239/1,
VI. odvojak k.o. Kolarić k.č. 973/3, 973/26, 973/27,
VII. odvojak k.o. Miholjsko k.č. 2100/1, 2100/3, 2100/5, 2100/10, 2100/12,
VIII. odvojak k.o. Vojnić k.č. 2121/1.

Izvođač: Ceste Karlovac d.d.
Rok izvršenja: prosinac 2018. godine

Projekt “Zaštita i promocija kestena” Project “Protection and promotion of chesnut” – Vojnić 

Službena stranica Projekta “Zaštita i promocija kestena”https://www.chestnuteu.com/

Linkovi:
http://www.arr.hr/vijesti-i-najave/potpisani-ugovori-na-programu-interreg-ipa-prekogranicne-suradnje-hrvatska-bosna-i-hercegovina-crna-gora-2014-2020
http://www.radiovkladusa.ba/u-velikoj-kladusi-potpisani-partnerski-predugovori-za-dva-znacajna-projekta-prekogranicne-saradnje/
http://kaportal.rtl.hr/karlovac-s-partnerima-europskom-projektu-zastita-promocija-kestena-donijet-ce-mu-revitalizaciju-aleje/
http://avaz.ba/lokalne-vijesti/unsko-sanski-kanton/291174/lokalitet-od-13-000-hektara-ugrozen-je-osom-siskaricom  
Službena stranica projekta: https://www.chestnuteu.com/

PROJEKT Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kogeneracije na biomasu

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 397.950,00 kn

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova
Sufinancirani iznos: 230.000,00 kn
Vlastito učešće: 167.950,00 kn (42%)

Opis projekta: Izradom projektne dokumentacije za izgradnju kogeneracije na biomasu na području općine Vojnić izrađena projektna dokumentacija kandidirati će se na natječaj Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014-2020. SC 4c3 – Povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva, a konačni ciljevi nakon apliciranja projekta će biti povećanje energetske učinkovitosti, bolja kvaliteta života ljudi i smanjenje emisije štetnih plinova u okoliš, mogućnost izgradnje toplinskog sustava za stanovnike Vojnića, te zaustavljanje procesa depopulacije. Višak toplinske energije upotrijebiti će se za proizvodne gospodarske aktivnosti i rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta.

Ishodovana građevinska dozvola.

Linkovi:
https://razvoj.gov.hr/vijesti/57-milijuna-kuna-za-pripremu-lokalnih-eu-projekata/3826
https://razvoj.gov.hr/vijesti/osigurano-dodatnih-231-milijuna-kuna-za-pripremu-i-provedbu-projekata-gradova-i-zupanija/3673
https://razvoj.gov.hr/vijesti/informacije-o-programu-pripreme-lokalnih-razvojnih-projekata-prihvatljivih-za-financiranje-iz-esi-fondova/3678

Projekt „Rekonstrukcija i prenamjena zgrade srednje škole u Vojniću u Vatrogasni dom“

Nositelj: Dobrovoljno vatrogasno društvo Vojnić
Vrijednost projekta: 8.170.404.31 kn

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Sufinancirani iznos: 7.448.000,00 kn
Vlastito učešće: 722.404,31 kn

Opis projekta: Zgrada srednje škole u Vojniću (k.č. 4690, k.o. Vojnić, Starčevićev trg 2, Vojnić) zapuštena je i derutna te zahtijeva rekonstrukciju. Dobrovoljno vatrogasno društvo je za svoje potrebe i prije koristilo jedan dio zgrade. Realizacijom projekta cijela će se zgrada staviti u funkciju vatrogasnog doma sa garažama za smještaj vatrogasnih vozila, prostorom (dvoranom) za sastanke i održavanje vatrogasnih zabava, uredi za udruge. Prostorije će se moći koristiti i za potrebe lokalnih udruga radi održavanja edukacija i radionica lokalnog stanovništva.
Konačni cilj projekta je funkcionalan prostor za članove vatrogasnog društva ali i ostalo stanovništvo općine Vojnić.

Izvođač: Kovačević, građevinski obrt
Rok izvršenja: 2019. godina

Vojnić dobiva novi Vatrogasni dom


PROJEKT “Rekonstrukcija zgrade u Općinsku tržnicu u Vojniću” 

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 4.023.154,63 kn

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
Podmjera 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Sufinancirani iznos: 4.023.154,63 kn

Opis projekta: Općinska tržnica u Vojniću (k.č. 4784/4, k.o. Vojnić, Radnička 10, Vojnić) trenutno je otvorenog tipa gdje je postavljeno 10-ak sad već derutnih štandova. Projektom će se tržnica natkriti. Izravnati površina koja je trenutno
betonska, gdje je i sami beton već napukao. Uz nju se nalaze dvije odvojene zgrade koje će se
iskoristiti za zatvoreni dio tržnice. U zatvorenom dijelu će se formirati mesnica i prostor za mliječne proizvode, izgraditi sanitarni čvor te kiosk.
Projektom je planirano i zapošljavanje jedne osoba, upravitelj tržnice.
Konačni cilj projekta je da se fizički koncentrira ponuda lokalnih proizvoda. Iz perspektive proizvođača/prodavača opravdanost se sagledava kroz tržnicu kao infrastrukturu koja omogućava lakšu distribuciju i prodaju proizvoda.

Izvođač: GIPS-MONT, obrt za uređenje interijera
Rok izvršenja: travanj 2019. godine

Link: https://www.apprrr.hr/izdane-odluke-za-mjeru-7/

Projekt “Obnova starog grada Krstinja” 

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 10.030,35 kn

Karlovačka županija
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2018. godinu
Sufinancirani iznos: 10.000,00 kn

Opis projekta: Stari grad se prvi puta spominje 1334.g., a prvi zabilježeni vlasnik grada je Juraj Sanković. Tijekom turbulentne povijesti grad je mijenjao vlasnike i uglavnom je služio za obranu od Turaka. Grad se nalazi kod istoimenog mjesta, a pristup mu je pješačka staza od asfaltnog puta i lošija makadamska cesta s iste strane. Potrebno je raščistiti zidine i ukloniti raslinje kako bi se stari grad Krstinja postao pristupan i dijelom turističke atrakcije kao spomenik kulture.

Izvođač: Komunalac Vojnić d.o.o.
Rok izvršenja: prosinac 2018. godine

Linkovi:
https://www.kazup.hr/natjecaji/prosvjeta-kultura-sport/1000375-rezultati-poziva-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-karlovacke-zupanije-za-2018-godinu.html

PROJEKT Obnova Centralne partizanske bolnice

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 121.025,00 kn

Ministarstvo kulture
Program kulturnog razvitka za 2018. godinu; Program zaštite kulturnog dobra
Sufinancirani iznos: 100.000,00 kn
Vlastito učešće: 21.025,00 kn (17%)

Opis projekta: Partizanska bolnica na Petrovoj gori je bila partizanska bolnica koja je postojala od rujna 1941. do svibnja 1945. godine na planini Petrovoj gori. Kompleks Centralne bolnice sastoj se od većeg broja objekata od kojih je jedan i objekt Operacijske sale 2. Objekt operacijske sale 2 izgrađen je od drvene građe na kamenim temeljima. Konstruktivni dijelovi krovišta su urušeni i potrebna je njihova potpuna rekonstrukcija.

Predviđenim zahvatom demontiraju se svi urušeni konstruktivni dijelovi krovišta i stropa kuće. Drveno krovište se u potpunosti rekonstruira, zamjenjuju se hrastove grede, hrastova stropna greda, podrožnice i rogovi. Projektom je planirana i sanacija oštećenog zida planjkom od prosušene hrastovine.

Izvođač: Građevinarstvo, trgovina, ugostiteljstvo i turizam „Kovačević“
Rok izvršenja: listopad 2018. godine

Linkovi:
https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=19407

PROJEKT Sanacija postojeće nerazvrstane ceste Jurga II 

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 408.932,63 kn

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Program održivog razvoja lokalne zajednice
Sufinancirani iznos: 200.000,00 kn
Vlastito učešće: 208.932,63

Opis projekta: Projektom je asfaltirana dionica ceste Jurga II (k.č. 235 k.o. Vojnić, k.č. 2206 i 2312 k.o. Radonja).

Izvođač: Ceste Karlovac d.d.
Rok izvršenja: listopad 2018. godine

Linkovi:
https://razvoj.gov.hr/vijesti/80-milijuna-kuna-za-lokalni-i-regionalni-razvoj/3822
https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/programi-417/program-odrzivog-razvoja-lokalne-zajednice/454

PROJEKT ulaganja u objekte dječjih vrtića Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 454.758,69 kn

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Program podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u predškolskim ustanovama/dječjim vrtićima
Sufinancirani iznos: 265.850,00 kn
Razvojni fond Karlovačke županije: 116.640,00 kn
Vlastito učešće: 72.268,69 kn

Opis projekta: Zgrada Dječjeg vrtića Vojnić izgrađena je 1972. godine na k.č.br. 4694/3, k.o. Vojnić, Starčevićev trg br. 4, u samom centru Vojnića. Zgrada se isključivo koristi za djelatnost predškolskog odgoja. U vrtiću je stalno smješteno 22 djece, a zgrada se još koristi za rad „Male škole“ za dvadesetak djece. Uvjeti za smještaj i odgoj djece nisu najbolji. U zimsko vrijeme kada su vanjske temperature izrazito niske, kotao na lož ulje jednostavno ne može osigurati dovoljno topline pa je u prostorijama vrtića prilično hladno. Projektom će se dobiti puno bolji uvjeti za smještaj i odgoj djece i rad djelatnika vrtića, naročito u zimskom periodu.

Izvođač: Građevinarstvo, trgovina, ugostiteljstvo i turizam „Kovačević“
Rok izvršenja: kolovoz 2018. godine

Linkovi:
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/rezult
https://mdomsp.gov.hr/vijesti-8/rezultati-poziva-za-prijavu-projekata-usmjerenih-na-poboljsanje-materijalnih-uvjeta-u-predskolskim-ustanovama-djecjim-vrticima/10186

PROJEKT Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Vojnić

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 1.649.321,27 kn

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištima
Sufinancirani iznos: 1.388.729,48 kn

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Fond za sufinanciranje provedbe EU projekta: 220.562,92 kn

Vlastito učešće: 40.028,87 kn

Opis projekta: Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Vojnić osigurat će se potrebna infrastruktura za prikupljanje odvojenih kategorija otpada koje se može koristiti kao sirovina (stakla, plastike, metala, papira i kartona), ali i ostalih vrsta otpada koje su reciklažna dvorišta dužna primiti bez naknade i za koja se osiguravaju odgovarajući kontejneri/spremnici i sl.,; sve sukladno zakonskim propisima. Izgradnja reciklažnog dvorišta je zakonska obveza propisana Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). Osim zakonske obveze odvojenog predavanja otpada, stanovnici općine će biti konstantno informirani i educirani o potrebi odvojenog prikupljanja i predavanja otpada kroz informativno-obrazovne aktivnosti koje će se provoditi za sve korisnike s naglaskom na djecu školskog uzrasta i mlade.

Izvođač: Kovačević, građevinski obrt i TEHNIX d.o.o. (opremanje)
Rok izvršenja: svibanj 2019.

Linkovi:
http://www.fzoeu.hr/hr/gospodarenje_otpadom/reciklazna_dvorista/

PROJEKT Nastavak sanacije Krešimirove ulice u Vojniću 

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 154.781,35 kn

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Program za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
Sufinancirani iznos: 117.000,00 kn
Vlastito učešće: 37.781,35 kn

Opis projekta: Projektom će se asfaltirati Krešimirove ulice u Vojniću (k.č. 4801/2 k.č. 4810/6 k.o. Vojnić), odnosno izvršiti će se svi potrebni radovi da se asfaltira dio ulice koji je trenutno prekriven tucanikom.

Izvođač: Ceste Karlovac d.d.
Rok izvršenja: prosinac 2018.

Linkovi:
https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/nacionalni-programi-417/program-za-financiranje-poboljsanja-socijalne-komunalne-i-gospodarske-infrastrukture/3884

Izbornik