Financije 2017

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
OBRAZLOŽENJE uz izvršenje financijskog plana Knjižnice i čitaonice Vojnić za 2017. godinu
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.
Bilješke uz obrazac PR-RAS izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01.01.2017. – 31.12.2017.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU
OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2017. – 30. lipanj 2017.
OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
BILJEŠKE UZ OBRAZAC PR-RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 30.06.2017. GODINE

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2017. I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU
PRORAČUN KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU – POSEBNI DIO
PRORAČUN KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU – OPĆI DIO
PRORAČUN KNJIŽNICE I ČITAONICE VOJNIĆ ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2018. I 2019. GODINU

Izbornik