HNB te�ajna lista
26.09.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,860342
GBP GBP
1
8,266885
USD USD
1
6,494092
EUR EUR
1
7,561720
$ Odabir valute
= Odabir valute

PROJEKT - Rekonstrukcija i opremanje Dječjeg vrtića u Vojniću

Nositelj: Dječji vrtić Vojnić

Vrijednost projekta: 3.233.525,00

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Mjera 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« 

Podmjer1 7.4. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«

Tip operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu«,

 Sufinancirani iznos: 2.992.550,00 kn

Opis: Realizacijom ovog Projekta roditeljima djece vrtićke dobi koji od sada nisu imali organizirano čuvanje djece će se omogućiti da njihova djeca polaze programe predškolskog odgoja i obrazovanja. Odgojitelji i stručni suradnici ustanove, pomagati će roditeljima u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih izazova kod djece. Isto će se ostvarivati kroz redovni program i rad vrtića, putem individualnih radnih terapija, savjetovanja, roditeljskih sastanaka, radionica, posjeta i slično. Roditeljima koji do sada nisu bili u radnom odnosu otvoriti će se mogućnost lakšeg zapošljavanja, čak i u samom vrtiću, a roditeljima koji rade, vrtićki smještaj će predstavljati sigurnost, što će doprinijeti zadržavanju postojećeg stanovništva i doseljavanju mladog stanovništva na područje općine Vojnić.

Rok: 2020. godina

Izvođač: GIPS MONT


 

RSS