HNB te�ajna lista
26.09.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,860342
GBP GBP
1
8,266885
USD USD
1
6,494092
EUR EUR
1
7,561720
$ Odabir valute
= Odabir valute

PROJEKT - Program potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti

Nositelj: Općina Vojnić

Vrijednost projekta: 121.000,00

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2020. godini

Sufinancirani iznos: 121.000,00 kn

Opis: Predškolska djelatnost u Dječje vrtiću Vojnić financira se iz sredstava Općina Vojnić, naknade roditelja za smještaj u vrtić te Ministarstva znanosti i obrazovanja za Program sufinanciranja predškole. Iz proračuna općine Vojnić plaćaju se najvećim dijelom plaće zaposlenika, režije (lož ulje, električna energija), seminari zaposlenika), građevinske radove na sanaciji objekata, ugovor o djelu za voditelja Male škole, pomoćni i sitni materijal, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje.

Iz naknada roditelja plaća se najvećim dijelom prehrana za djecu, manjim dijelom režijski troškovi i materijali za realizaciju programa (likovne i kreativne radionice).

Rok: 2020. godina

Link: https://mdomsp.gov.hr/UserDocsImages/Vijesti2019/Odluka%20o%20raspodjeli%20sredstava%20za%20odr%C5%BEavanje%20i%20razvoj%20pred%C5%A1kolske%20djelatnosti.pdf

RSS