HNB te�ajna lista
20.10.2019
Prodajni
CAD CAD
1
5,101071
GBP GBP
1
8,643860
USD USD
1
6,701515
EUR EUR
1
7,458786
$ Odabir valute
= Odabir valute

Obnova starog grada Otmić

 

Nositelj: Općina Vojnić

Vrijednost projekta: 12.507,55 kn

 

Karlovačka županija

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2019. godinu

Sufinancirani iznos: 10.000,00 kn

 

Opis projekta: Stari grad Otmić smješten na povišenom položaju, u Otmičkoj šumi u blizini sela Kestenovac. Sagradila ga je u 16.st. ugledna obitelj Otmić koja je pripadala klokočkom plemstvu. U njihovom vlasništvu je ostao do pada Bihaća 1592.g. nakon čega je došao pod tursku vlast i od tada je napušten. Pripada tipu kružnih utvrda sa središnjom branič kulom, vanjskim obrambenim zidom i opkopom. Sačuvan je dio cilindrične kule. Potrebno je raščistiti zidine i ukloniti raslinje kako bi stari grad Otmić postao pristupan i dijelom turističke atrakcije kao spomenik kulture.

 

Rok: srpanj 2019. godine

Izvođač radova: Vojnić komunalac d.o.o.
RSS