HNB te�ajna lista
14.08.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,790777
GBP GBP
1
8,292750
USD USD
1
6,337639
EUR EUR
1
7,499963
$ Odabir valute
= Odabir valute

Nositelj: Općina Vojnić

Vrijednost projekta: 4.024.453,71 kn, prihvatljivo: 3.369.453,71 kn

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

 

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa

Investicijski prioritet 6i: Ulaganja u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u  području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve

Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištima

 

Sufinancirani iznos: 2.864.035,65 kn

 

Opis projekta: Na odlagalištu nisu provedeni nikakvi radovi na sanaciji, osim što je izvedena ograda oko odlagališta, a otpad se prestao odlagati na lokaciji u kolovozu 2015.g. Kako Zakonska regulativa nalaže zatvaranje svih postojećih odlagališta u RH najkasnije do 31. prosinca 2018. godine, krenulo se s planiranjem potrebnih radova kako bi se odlagalište saniralo u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15) te nakon toga i zatvorilo.

 

Pod sanacijom i zatvaranjem podrazumijeva se sakupljanje otpada eventualno odloženog van gabarita, izravnavanje i ublažavanje nagiba (pokosa) te formiranje tijela odlagališta i zatvaranje ugradnjom završnog pokrovnog sloja.

 

Odlagalište otpada „Kokirevo“ nalazi se na području općine Vojnić, u Karlovačkoj županiji na udaljenosti cca 3 km sjeveroistočno od centra općine Vojnić. Odlagalište je smješteno na k.č. br. 781/3, k.o. Vojnić. Najbliži stambeni objekt nalazi se na udaljenosti cca 370 m.

 

Linkovi:

 

http://www.fzoeu.hr/hr/gospodarenje_otpadom/odlagalista_otpada_i_sanacije/

 

Održane radionice u sklopu aktivnosti na projektu „Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Kokirevo, Općina Vojnić

U sklopu projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta otpada Kokirevo, Općina Vojnić“ u razdoblju od 10. do 12. prosinca 2019. godine održano je ukupno 12 radionica od čega su 4 održane u Osnovnoj školi Vojnić namijenjene školskoj djeci.
 
Na radionicama su zainteresirani informirani o projektnim aktivnostima i dobili informacije kako postupati sa otpadom te što sve Općine Vojnić poduzima kako bi smanjila potrebne količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.
 
Efikasnije gospodarenje otpadom prvi je korak prema kružnom gospodarstvu – u kojem se većina otpada reciklira, popravlja, ponovo koristi ili uporablja. Europski parlament izglasao je paket mjera o kružnom gospodarstvu koji postavlja nove zakonski obvezujuće ciljeve za recikliranje otpada i smanjenje odlagališta pod zemljom s čvrstim rokovima. Zajednički cilj Europske unije je reciklirati najmanje 50 posto komunalnog otpada do 2020. godine, odnosno 55 posto do 2025. godine. Međutim, stanje na terenu je poprilično loše. Hrvatska odvaja tek 17 posto, a ostatak od gotovo 80 posto se zbrinjava (zatrpava pod zemlju).
 

opširnije >
RSS