HNB te�ajna lista
20.10.2019
Prodajni
CAD CAD
1
5,101071
GBP GBP
1
8,643860
USD USD
1
6,701515
EUR EUR
1
7,458786
$ Odabir valute
= Odabir valute

Obnova Centralne partizanske bolnice u 2019. godini

 

Nositelj: Općina Vojnić

Vrijednost projekta: 160.907,50

 

Ministarstvo kulture

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu,  Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara

Sufinancirani iznos: 90.000,00 kn

 

Opis projekta: Partizanska bolnica na Petrovoj gori je bila partizanska bolnica koja je postojala od rujna 1941. do svibnja 1945. godine na planini Petrovoj gori. Kompleks Centralne bolnice sastoj se od većeg broja objekata. Ovim projektom urediti će se sljedeći objekti: Kustosi, Ulazna porta, Stalni postav muzeja, Električna centrala, Nadstrešnica kotla za rublje, Ranjeničko odjeljenje 1, Upravna zgrada, Sanacija drvenih stepenica, Drveni potporni zidovi i prilazni putevi, Objekt br. 6, Pekarnica te Stražarnica.

Predviđenim zahvatom izvršiti će se stolarski popravak prozora, očisti će se lišće sa svih drenažnih ispusta, očisti će se vanjski zidovi od mahovine i utjecaja vlage, popraviti drvene stepenice, okršiti grmlje i granje te sanirati humusna podloga.

 

Rok: listopad 2019. godine

Izvođač: Kovačević, obrt za građevinarstvo, trgovinu, ugostiteljstvo i turizam

 

 
RSS