HNB te�ajna lista
14.08.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,790777
GBP GBP
1
8,292750
USD USD
1
6,337639
EUR EUR
1
7,499963
$ Odabir valute
= Odabir valute

Sanacija postojeće nerazvrstane ceste Lisići

 

Nositelj: Općina Vojnić

Vrijednost projekta: 252.971,63 kn

 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Program održivog razvoja lokalne zajednice

Sufinancirani iznos: 170.000,00

 

Opis projekta: Pored gospodarskih ciljeva i jasnih efekata bolje prometne povezanosti, unapređenja komunalne infrastrukture, projekt bi omogućio kvalitetnije pružanje socijalnih usluga i integraciju stanovništva te bi se spriječilo daljnje iseljavanje stanovništva. Odrađeni su sljedeći radovi na sanaciji postojeće nerazvrstane ceste: pripremni radovi, zemljani radovi, asfalt-betonska kolnička konstrukcija, uređeni su odvodni jarci što je i definirano ponudom i okončanom situacijom. Pod pojačanim održavanjem podrazumijeva se saniranje i uređenje postojeće dionice, izvesti novi nosivi sloj te asfaltni sloj od  BNHS-a.

Ostvareni rezultat: Asfaltirano je 657,14 m nerazvrstane ceste širine 3,5 m.

 

Rok: travanj 2019. godine

Izvođač radova: Ceste Karlovac d.d.

RSS