HNB te�ajna lista
25.10.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,887999
GBP GBP
1
8,389301
USD USD
1
6,410598
EUR EUR
1
7,593995
$ Odabir valute
= Odabir valute
U svezi provedbe izbora članova vijeća nacionalnih manjina i izbora predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koji će se održati u nedjelju, 05. svibnja 2019. a zbog roka za zaprimanje lista kandidata i kandidatura koji istječe 15. travnja 2019. organizirano je dežurstvo.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE VOJNIĆ
VOJNIĆ, TRG STJEPANA RADIĆA 1

e-mail: oip.vojnic@izbori.hr ; broj telefona  047 883 020


D E Ž U R A T  ĆE DANE

- 04., 05.,  i  08., 10. i 12. travnja 2019. – od 08:00 do 14:00 sati;
- 09. i 11. travnja 2019.- od 07:00 do 10:00 sati;
- 13. i 14. travnja 2019. – od 10:00 do 14:00 sati;
- 15. travanj 2019. – od 08:00 do 24:00 sata.


PREDSJEDNICA
OIP OPĆINE VOJNIĆ
Jasna Radman
___________________________________
Objavljeno 16.04.2019. u 10,15 sati
Objavljeno 16.04.2019. u 10,15 sati
Objavljeno 16.04.2019. u 10,00 sati
Objavljeno 16.04.2019. u 10,00 sati

ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

RSS