HNB te�ajna lista
25.10.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,887999
GBP GBP
1
8,389301
USD USD
1
6,410598
EUR EUR
1
7,593995
$ Odabir valute
= Odabir valute

PROJEKT Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Vojnić

Nositelj: Općina Vojnić
Vrijednost projekta: 1.649.321,27

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagalištima 
Sufinancirani iznos: 1.388.729,48
Fond za sufinanciranje provedbe EU projekta: 220.562,92
Vlastito učešće: 40.028,87

Opis projekta: Izgradnjom reciklažnog dvorišta na području Općine Vojnić osigurat će se potrebna infrastruktura za prikupljanje odvojenih kategorija otpada koje se može koristiti kao sirovina (stakla, plastike, metala, papira i kartona), ali i ostalih vrsta otpada koje su reciklažna dvorišta dužna primiti bez naknade i za koja se osiguravaju odgovarajući kontejneri/spremnici i sl.,; sve sukladno zakonskim propisima. Izgradnja reciklažnog dvorišta je zakonska obveza propisana Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). Osim zakonske obveze odvojenog predavanja otpada, stanovnici općine će biti konstantno informirani i educirani o potrebi odvojenog prikupljanja i predavanja otpada kroz informativno-obrazovne aktivnosti koje će se provoditi za sve korisnike s naglaskom na djecu školskog uzrasta i mlade.

Izvođač: postupak javne nabave
Rok izvršenja: -

Linkovi:

http://www.fzoeu.hr/hr/gospodarenje_otpadom/reciklazna_dvorista/ 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Predstavljanje projekta i edukativna radionica u Općini Vojnić

U Općinskoj vijećnici 14. svibnja 2019. godine održano je predstavljanje projekta i edukativna radionica o važnosti recikliranja otpada za zaposlenike Općine Vojnić, ispostave u zgradi Općine (Katastar, Porezna uprava), proračunske korisnike Općine Vojnić (Knjižnica i čitaonica Vojnić i Dječji vrtić Vojnić) te trgovačka društva Vojnić komunalac d.o.o. i Vodovod i odvodnja Vojnić d.o.o.

Informativno-edukativna radionica na temu „Naučimo reciklirati“

Informativno-edukativna radionica na temu „Naučimo reciklirati“ održana je 10. svibnja 2019. godine u Osnovnoj školi u Vojniću. Na radionici je prisustvovao 61 učenik/ica nižih razreda.

Održana edukativna radionica na temu "Zašto i kako pravilno sortirati otpad?"

Dana 8. svibnja 2019. godine održana je edukativna radionica na temu „Zašto i kako pravilno sortirati otpad?“ i predstavljen projekt „Izgradnje reciklažnog dvorišta u općini Vojnić“ za stanovnike mjesnih odbora Svinica Krstinjska i Široka Rijeka.

Održana informativno - edukativna radionica

Dana 6. svibnja 2019. godine održana je informativno-edukativna radionica o važnosti recikliranja i razvrstavanja otpada sa predstavnicima mjesnih odbora u prostorijama Općine Vojnić.

Brošura - reciklažno dvorište

U sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Vojnić“ provesti će se informativno-edukativne radionice u pravilnom razvrstavanju otpada u trajanju od ožujka do svibnja 2019. godine.

Sve informacije o projektu nalaze se u brošuri za čiji sadržaj je odgovorna Općina Vojnić.


Informativno - edukativne radionice

Općina Vojnić počinje sa provedbom informativno-edukativnih radionica na području općine Vojnić u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta u općini Vojnić“
O lokacijama i terminima održavanja biti ćete obaviješteni.

RSS