HNB te�ajna lista
23.09.2020
Prodajni
CAD CAD
1
4,835691
GBP GBP
1
8,231579
USD USD
1
6,437562
EUR EUR
1
7,555767
$ Odabir valute
= Odabir valute

Projekt "Obnova starog grada Krstinja"

Nositelj: Općina Vojnić 
Vrijednost projekta: 10.000,00

Karlovačka županija
Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2018. godinu
Sufinancirani iznos: 10.000,00

Opis projekta: Stari grad se prvi puta spominje 1334.g., a prvi zabilježeni vlasnik grada je Juraj Sanković. Tijekom turbulentne povijesti grad je mijenjao vlasnike i uglavnom je služio za obranu od Turaka. Grad se nalazi kod istoimenog mjesta, a pristup mu je pješačka staza od asfaltnog puta i lošija makadamska cesta s iste strane. Potrebno je raščistiti zidine i ukloniti raslinje kako bi se stari grad Krstinja postao pristupan i dijelom turističke atrakcije kao spomenik kulture.

Izvođač: Komunalac Vojnić d.o.o.
Rok izvršenja: prosinac 2018. godine

Linkovi:


RSS